Seminar Design Your Thinking

PerfectStorm verzorgde dit voorjaar het seminar Design Your Thinking aan de HKU. Twee weken lang stappen 15 studenten van o.a. fine arts, fashion, spatial design, etc. in de huid van de ontwerper. Dat was niet alleen leuk en leerzaam, maar had ook nog eens werkelijke impact op een concreet maatschappelijk vraagstuk.


Read More

Nieuw onderwijsconcept NUOVO vmbohavo

NUOVO heeft PerfectStorm gevraagd voor het ontwikkelen en aansturen van een strategisch ontwerptraject gericht op (her)profilering van het onderwijs en het organisatieprofiel van de NUOVO vmbo scholen. Het is de wens van NUOVO scholengroep dat op alle vmbo-scholen ook havo aangeboden wordt en aansluit bij de lokale context en schoolprofiel.


Read More

Herontwerp projectorganisatie Noordwest Ziekenhuisgroep

Voor de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) heeft PerfectStorm een ontwerpgericht programma ontwikkeld met als doel om de interne projectorganisatie te herontwerpen inclusief ondersteunende tools in te zetten die inzicht geven in de totale projectenportefeuille. Op basis van dit resultaat kan NWZ tot onderbouwde besluitvorming komen ten aanzien van de capaciteitsinzet t.a.v. strategische afdelingsoverstijgende projecten ofwel welke door kunnen gaan en welke niet.


Read More

Begeleiding Sterk Techniekonderwijs regio Utrecht

PerfectStorm begeleidt X11 media en vormgeving, Wellant vmbo Utrecht, Globe, Volt! Toekomstmakers (voorheen het Via Nova College), Trajectum College en Broeckland College bij een gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Sterk Techniekonderwijs.


Read More

Verkenning VO-raad

In opdracht van het Stap2 programma van de VO raad heeft Perfect Storm een ontwerpgerichte verkenning naar het profiel van de docent van de toekomst begeleid. We hebben in een drietal ontwerpsessies met schoolbestuurders, HR managers en opleidingsmanagers het toekomstige werkveld, het profiel van de toekomstbehendige docent en het profiel van de opleiding van de docent (basisopleiding en professionalisering gedurende de loopbaan).


Read More

ProjectNext Onderwijs

Onderzoekend en ontwerpend leren zowel voor de leerlingen als voor het team. Dat is een mooie uitdaging om met design thinking aan te pakken. Design Thinking draagt hier bij aan het leren op alle lagen.


Read More

The Perfect Storm 2018

De derde versie van ons eigen conferentie The Perfect Storm. Uitgegroeid tot een gewaardeerd event met inspiratie en impact op onderwijs waar design, technologie, kunst en wetenschap samenkomen.


Read More

Design Research Leermiddelen

Kennisnet en de PO-Raad zochten inzicht in het complexe domein van digitale leermiddelen. Via design research in co-creatie met het veld ontwierpen we overzicht in knelpunten én oplossingen.


Read More

Mediawijzer.net Challenge

Mediawijzer.net vroeg PerfectStorm een nieuw format te ontwikkelen voor de stimuleringsregeling om de impact te vergroten. Zo ontstond de design like a startup challenge.


Read More