Begeleiding Sterk Techniekonderwijs regio Utrecht

PerfectStorm begeleidt X11 media en vormgeving, Wellant vmbo Utrecht, Globe, Volt! Toekomstmakers (voorheen het Via Nova College), Trajectum College en Broeckland College bij een gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Sterk Techniekonderwijs.


Read More

Verkenning VO-raad

In opdracht van het Stap2 programma van de VO raad heeft Perfect Storm een ontwerpgerichte verkenning naar het profiel van de docent van de toekomst begeleid. We hebben in een drietal ontwerpsessies met schoolbestuurders, HR managers en opleidingsmanagers het toekomstige werkveld, het profiel van de toekomstbehendige docent en het profiel van de opleiding van de docent (basisopleiding en professionalisering gedurende de loopbaan).


Read More

ProjectNext Onderwijs

Onderzoekend en ontwerpend leren zowel voor de leerlingen als voor het team. Dat is een mooie uitdaging om met design thinking aan te pakken. Design Thinking draagt hier bij aan het leren op alle lagen.


Read More

The Perfect Storm 2018

De derde versie van ons eigen conferentie The Perfect Storm. Uitgegroeid tot een gewaardeerd event met inspiratie en impact op onderwijs waar design, technologie, kunst en wetenschap samenkomen.


Read More

Design Research Leermiddelen

Kennisnet en de PO-Raad zochten inzicht in het complexe domein van digitale leermiddelen. Via design research in co-creatie met het veld ontwierpen we overzicht in knelpunten én oplossingen.


Read More

Mediawijzer.net Challenge

Mediawijzer.net vroeg PerfectStorm een nieuw format te ontwikkelen voor de stimuleringsregeling om de impact te vergroten. Zo ontstond de design like a startup challenge.


Read More

The Perfect Storm 2017

The Perfect Storm is een uniek evenement op het snijvlak van onderwijsinnovatie, design en technologie. In 2017 ontwierpen 100 voorlopers samen met internationale experts hun eigen innovaties.


Read More

Nieuwbouw Citadel

Design Thinking blijkt een uitstekende manier om een onderwijsvisie te vertalen naar nieuw schoolgebouw. PerfectStorm zette hierbij de kracht in van studenten game design.


Read More