Onderwijs voor toekomstige beroepen

PerfectStorm werkte bij Hogeschool Utrecht met het ontwerpteam Professional College, dat later transformeerde naar de Innovation Hub, en werkte zo mee aan conceptontwikkeling en invulling van eerste onderwijsprogramma's voor toekomstgerichte professionals. Ontwerpen en futures thinking werden ingezet om te werken aan trans-disciplinaire vragen, wicked problems en complexe systemen. De HU leidt zo niet alleen studenten op voor een beroep, maar heeft evenredig aandacht voor maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling.


Read More

Planvorming Utrecht 900

In opdracht van de Bibliotheek Utrecht werkt PerfectStorm aan de ontwikkeling van een plan voor de ontwikkeling van een videoprojectie mapping installatie in de centrale hal van de bibliotheek op de Neude. Met deze installatie wordt het verhaal van Utrecht op eigentijdse wijze verteld en verbeeld. Onderdeel van de planvorming is het ontwerp van het verhaal, de synopsis. Daartoe is PerfecStorm naast een technische inventarisatie ook betrokken als curator en werkt samen met een groot netwerk van Utrechtse instellingen.


Read More

Onderzoeksverkenning: BuitengoedX11 festival

De huidige situatie heeft nieuwe kansen en mogelijkheden voor online leren gecreëerd maar tegelijkertijd is er ook een duidelijke trend zichtbaar waarin kansenongelijkheid toeneemt omdat leerlingen thuis geen toegang hebben tot online onderwijs of in een isolement terechtkomen door het plotseling wegvallen van vertrouwde sociale contexten. Dit vraagt om gedegen analyse en verkenning naar nieuwe mogelijke toekomstscenario’s voor de manier waarop we ons onderwijs aanbieden. Onderwijs waarin voor iedere leerling kansen worden gecreëerd en onderwijs dat aansluit bij individuele leerbehoeftes.

PerfectStorm geeft deze verkenning vorm in een festivalprogrammering, een creatief instrument om met alle docenten van X11 vorm te geven aan hybride toekomstbehendig onderwijs.


Read More

Redesign onderwijsconcept Lumen

Citadel College heeft PerfectStorm gevraagd om een reeds geïnitieerde onderwijsvernieuwing te herijken, met name de werkwijze en inrichting. Deze onderwijsvernieuwing, genaamd Lumen, creëert ruimte en vrijheid in het ontwikkelingsproces van leerlingen. Dit vraagt om een nieuwe didactiek en het durven loslaten van bestaande kaders en het omarmen van nieuwe perspectieven op leren en ontwikkelen zowel door docenten, schoolleiding en ouders.


Read More

Seminar Design Your Thinking

PerfectStorm verzorgde dit voorjaar het seminar Design Your Thinking aan de HKU. Twee weken lang stappen 15 studenten van o.a. fine arts, fashion, spatial design, etc. in de huid van de ontwerper. Dat was niet alleen leuk en leerzaam, maar had ook nog eens werkelijke impact op een concreet maatschappelijk vraagstuk.


Read More

Nieuw onderwijsconcept NUOVO vmbohavo

NUOVO heeft PerfectStorm gevraagd voor het ontwikkelen en aansturen van een strategisch ontwerptraject gericht op (her)profilering van het onderwijs en het organisatieprofiel van de NUOVO vmbo scholen. Het is de wens van NUOVO scholengroep dat op alle vmbo-scholen ook havo aangeboden wordt en aansluit bij de lokale context en schoolprofiel.


Read More

Platform mvi

De vereniging voor MVI-vakken binnen alle VMBO-scholen van Nederland heeft PerfectStorm gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een ontwerpgericht programma gericht op de herijking van mvi onderwijs.


Read More

Herontwerp projectorganisatie Noordwest Ziekenhuisgroep

Voor de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) heeft PerfectStorm een ontwerpgericht programma ontwikkeld met als doel om de interne projectorganisatie te herontwerpen inclusief ondersteunende tools in te zetten die inzicht geven in de totale projectenportefeuille. Op basis van dit resultaat kan NWZ tot onderbouwde besluitvorming komen ten aanzien van de capaciteitsinzet t.a.v. strategische afdelingsoverstijgende projecten ofwel welke door kunnen gaan en welke niet.


Read More

Begeleiding Sterk Techniekonderwijs regio Utrecht

PerfectStorm begeleidt X11 media en vormgeving, Wellant vmbo Utrecht, Globe, Volt! Toekomstmakers (voorheen het Via Nova College), Trajectum College en Broeckland College bij een gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Sterk Techniekonderwijs.


Read More

Verkenning VO-raad

In opdracht van het Stap2 programma van de VO raad heeft Perfect Storm een ontwerpgerichte verkenning naar het profiel van de docent van de toekomst begeleid. We hebben in een drietal ontwerpsessies met schoolbestuurders, HR managers en opleidingsmanagers het toekomstige werkveld, het profiel van de toekomstbehendige docent en het profiel van de opleiding van de docent (basisopleiding en professionalisering gedurende de loopbaan).


Read More