Lerarenconferentie Utrechtse onderwijsimpuls

PerfectStorm organiseerde in opdracht van de Gemeente Utrecht een Lerarenconferentie voor alle Utrechtse scholen.

Goed onderwijs voor alle leerlingen: dat is een van de speerpunten van de gemeente Utrecht.
Om te vieren dat scholen in Utrecht zich voortdurend inzetten voor de ontwikkeling en verbetering van onderwijs organiseert de Gemeente Utrecht de ‘Lerarenconferentie – Samen leren & Onderwijs maken’. Ook vieren we tijdens dit samenzijn dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten en op deze manier kennis kunnen delen.

De gemeente startte 5 jaar geleden met het verstrekken van subsidies onderwijsimpuls, om scholen en schoolbesturen meer mogelijkheden te bieden hun onderwijsontwikkeling te versnellen en te delen. Meer dan 100 projecten en programma’s zijn door middel van deze impuls ontwikkeld en uitgevoerd door scholen uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Er is rond de onderwijsimpuls een enthousiaste lerende gemeenschap ontstaan van scholen en leraren.

De lerarenconferentie
De lerarenconferentie is een evenement voor en door het onderwijs zelf. Een aantal scholen geven een kijkje in hun ontwikkeling. Ook blikken we vooruit: hoe kunnen we samen het onderwijs nog beter maken. Sjef Drummen, onderwijskunstenaar, sluit de conferentie op inspirerende wijze af.


Read More

Conferentie Ontwerpreis Meierij

Op 5 oktober organiseerde Perfectstorm voor SWV de Meierij VO een fysieke conferentiedag, de start van een ontwerpreis naar nieuwe vormen van inclusief onderwijs. 

De conferentie was opgezet als een ontwerpreis waarin we in co-creatie vorm en richting hebben gegeven aan de samenwerking tussen de scholen en het samenwerkingsverband in de aankomende periode. Deelnemers werkten in verschillende tracks aan thema’s, gebaseerd op de adviezen van de projectgroepen arrangementen en kwaliteit. We gingen op zoek naar nieuwe ideeën, experimenten en kansen om onderwijs voor alle leerlingen eigentijds, inclusief en toekomstgericht te maken. Samen hebben we nieuwe invalshoeken ontworpen die aansluiten bij de strategische visie. 


Read More

Onderwijs voor toekomstige beroepen

PerfectStorm werkte bij Hogeschool Utrecht met het ontwerpteam Professional College, dat later transformeerde naar de Innovation Hub, en werkte zo mee aan conceptontwikkeling en invulling van eerste onderwijsprogramma's voor toekomstgerichte professionals. Ontwerpen en futures thinking werden ingezet om te werken aan trans-disciplinaire vragen, wicked problems en complexe systemen. De HU leidt zo niet alleen studenten op voor een beroep, maar heeft evenredig aandacht voor maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling.


Read More

Planvorming Utrecht 900

In opdracht van de Bibliotheek Utrecht werkt PerfectStorm aan de ontwikkeling van een plan voor de ontwikkeling van een videoprojectie mapping installatie in de centrale hal van de bibliotheek op de Neude. Met deze installatie wordt het verhaal van Utrecht op eigentijdse wijze verteld en verbeeld. Onderdeel van de planvorming is het ontwerp van het verhaal, de synopsis. Daartoe is PerfecStorm naast een technische inventarisatie ook betrokken als curator en werkt samen met een groot netwerk van Utrechtse instellingen.


Read More

Onderzoeksverkenning: BuitengoedX11 festival

De huidige situatie heeft nieuwe kansen en mogelijkheden voor online leren gecreëerd maar tegelijkertijd is er ook een duidelijke trend zichtbaar waarin kansenongelijkheid toeneemt omdat leerlingen thuis geen toegang hebben tot online onderwijs of in een isolement terechtkomen door het plotseling wegvallen van vertrouwde sociale contexten. Dit vraagt om gedegen analyse en verkenning naar nieuwe mogelijke toekomstscenario’s voor de manier waarop we ons onderwijs aanbieden. Onderwijs waarin voor iedere leerling kansen worden gecreëerd en onderwijs dat aansluit bij individuele leerbehoeftes.

PerfectStorm geeft deze verkenning vorm in een festivalprogrammering, een creatief instrument om met alle docenten van X11 vorm te geven aan hybride toekomstbehendig onderwijs.


Read More

Redesign onderwijsconcept Lumen

Citadel College heeft PerfectStorm gevraagd om een reeds geïnitieerde onderwijsvernieuwing te herijken, met name de werkwijze en inrichting. Deze onderwijsvernieuwing, genaamd Lumen, creëert ruimte en vrijheid in het ontwikkelingsproces van leerlingen. Dit vraagt om een nieuwe didactiek en het durven loslaten van bestaande kaders en het omarmen van nieuwe perspectieven op leren en ontwikkelen zowel door docenten, schoolleiding en ouders.


Read More

Seminar Design Your Thinking

PerfectStorm verzorgde dit voorjaar het seminar Design Your Thinking aan de HKU. Twee weken lang stappen 15 studenten van o.a. fine arts, fashion, spatial design, etc. in de huid van de ontwerper. Dat was niet alleen leuk en leerzaam, maar had ook nog eens werkelijke impact op een concreet maatschappelijk vraagstuk.


Read More

Nieuw onderwijsconcept NUOVO vmbohavo

NUOVO heeft PerfectStorm gevraagd voor het ontwikkelen en aansturen van een strategisch ontwerptraject gericht op (her)profilering van het onderwijs en het organisatieprofiel van de NUOVO vmbo scholen. Het is de wens van NUOVO scholengroep dat op alle vmbo-scholen ook havo aangeboden wordt en aansluit bij de lokale context en schoolprofiel.


Read More

Platform mvi

De vereniging voor MVI-vakken binnen alle VMBO-scholen van Nederland heeft PerfectStorm gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een ontwerpgericht programma gericht op de herijking van mvi onderwijs.


Read More

Herontwerp projectorganisatie Noordwest Ziekenhuisgroep

Voor de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) heeft PerfectStorm een ontwerpgericht programma ontwikkeld met als doel om de interne projectorganisatie te herontwerpen inclusief ondersteunende tools in te zetten die inzicht geven in de totale projectenportefeuille. Op basis van dit resultaat kan NWZ tot onderbouwde besluitvorming komen ten aanzien van de capaciteitsinzet t.a.v. strategische afdelingsoverstijgende projecten ofwel welke door kunnen gaan en welke niet.


Read More