Ontwerpgerichte innovatie basisonderwijs

Bij basisonderwijs bestuur Innerwaard trainde PerfectStorm een team van innovatiecoördinatoren uit alle scholen om binnen de eigen school het innovatieproces op gang te helpen met behulp van design thinking. Op enkele scholen begeleidden we ontwerpgericht programma's met docenten en leerlingen om te werken aan de concrete invulling daarvan.


Read More

Studiedag Design Thinking

Op de brede scholengemeenschap Candea College hebben we met een team van acht facilitators 170 docenten meegenomen in een kennismaking met Design Thinking. De school was op zoek naar een proces dat docenten helpt bij het zelf ontwerpen van onderwijs, waarbij nieuwe dingen uitproberen, leren van ervaringen en doorborduren op geleerde lessen centraal staat.


Read More

Begeleiding ontwerp opleiding Creative Software Developer

PerfectStorm heeft docenten van Grafisch Lyceum Utrecht begeleid bij de conceptuitwerking van de opleiding Software Developer, specifiek voor de context van GLU is gekozen voor de naam Creative Software Developer.


Read More

Stedin trainingsprogramma

PerfectStorm heeft in opdracht van netbeheerder Stedin een trainingsprogramma ontwikkeld voor alle 2000 monteurs van Stedin.

In de periode januari tot en met maart 2022 traint PerfectStorm met een team van 11 trainers alle monteurs van Stedin in drie workshopformats:

– Omgaan met Verschillen, gericht op het ontwikkelen van inzicht in eigen communicatievoorkeurstijlen

– Lichaamstaal in communicatie, inzicht in het effect van lichaamstaal op de ander. We maken hierbij gebruik van de vechtkunstmetafoor.

– Presenteren met Impact, gericht op het leren over principes waarmee je verhalen krachtig ontwerpt en presenteert.

Voor informatie over dit type programma, neem contact met ons op via keimpe@perfectstorm.nl.


Read More

Experimentenprogramma Grafisch Lyceum Utrecht

Van 2021 tot en met februari 2022 heeft PerfectStorm een experimentenprogramma ontwikkeld voor Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) bedoeld om interdisciplinaire samenwerking te ontwerpen tussen opleidingen en invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van het kwalificatiedossier Mediavormgever.

Er hebben in totaal zeven experimenten plaatsgevonden. Keimpe de Heer was overkoepelend programmamanager en samen met zeven deelprojectleiders zijn de experimenten succesvol uitgevoerd in de projectperiode.


Read More

Utrecht Leert

In opdracht van de programmaorganisatie Utrecht Leert heeft PerfectStorm een ontwerpgericht onderzoeksprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. We hebben gekozen voor creatieve vormen om het onderzoek uit te voeren in de vorm van een festival programmering, online radio, en social media survey en een starterkit.


Read More

Lerarenconferentie Utrechtse onderwijsimpuls

PerfectStorm organiseerde in opdracht van de Gemeente Utrecht een Lerarenconferentie voor alle Utrechtse scholen.

Goed onderwijs voor alle leerlingen: dat is een van de speerpunten van de gemeente Utrecht.
Om te vieren dat scholen in Utrecht zich voortdurend inzetten voor de ontwikkeling en verbetering van onderwijs organiseert de Gemeente Utrecht de ‘Lerarenconferentie – Samen leren & Onderwijs maken’. Ook vieren we tijdens dit samenzijn dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten en op deze manier kennis kunnen delen.

De gemeente startte 5 jaar geleden met het verstrekken van subsidies onderwijsimpuls, om scholen en schoolbesturen meer mogelijkheden te bieden hun onderwijsontwikkeling te versnellen en te delen. Meer dan 100 projecten en programma’s zijn door middel van deze impuls ontwikkeld en uitgevoerd door scholen uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Er is rond de onderwijsimpuls een enthousiaste lerende gemeenschap ontstaan van scholen en leraren.

De lerarenconferentie
De lerarenconferentie is een evenement voor en door het onderwijs zelf. Een aantal scholen geven een kijkje in hun ontwikkeling. Ook blikken we vooruit: hoe kunnen we samen het onderwijs nog beter maken. Sjef Drummen, onderwijskunstenaar, sluit de conferentie op inspirerende wijze af.


Read More

Conferentie Ontwerpreis Meierij

Op 5 oktober organiseerde Perfectstorm voor SWV de Meierij VO een fysieke conferentiedag, de start van een ontwerpreis naar nieuwe vormen van inclusief onderwijs. 

De conferentie was opgezet als een ontwerpreis waarin we in co-creatie vorm en richting hebben gegeven aan de samenwerking tussen de scholen en het samenwerkingsverband in de aankomende periode. Deelnemers werkten in verschillende tracks aan thema’s, gebaseerd op de adviezen van de projectgroepen arrangementen en kwaliteit. We gingen op zoek naar nieuwe ideeën, experimenten en kansen om onderwijs voor alle leerlingen eigentijds, inclusief en toekomstgericht te maken. Samen hebben we nieuwe invalshoeken ontworpen die aansluiten bij de strategische visie. 


Read More

Onderwijs voor toekomstige beroepen

PerfectStorm werkte bij Hogeschool Utrecht met het ontwerpteam Professional College, dat later transformeerde naar de Innovation Hub, en werkte zo mee aan conceptontwikkeling en invulling van eerste onderwijsprogramma's voor toekomstgerichte professionals. Ontwerpen en futures thinking werden ingezet om te werken aan trans-disciplinaire vragen, wicked problems en complexe systemen. De HU leidt zo niet alleen studenten op voor een beroep, maar heeft evenredig aandacht voor maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling.


Read More

Planvorming Utrecht 900

In opdracht van de Bibliotheek Utrecht werkt PerfectStorm aan de ontwikkeling van een plan voor de ontwikkeling van een videoprojectie mapping installatie in de centrale hal van de bibliotheek op de Neude. Met deze installatie wordt het verhaal van Utrecht op eigentijdse wijze verteld en verbeeld. Onderdeel van de planvorming is het ontwerp van het verhaal, de synopsis. Daartoe is PerfecStorm naast een technische inventarisatie ook betrokken als curator en werkt samen met een groot netwerk van Utrechtse instellingen.


Read More