Op de brede scholengemeenschap Candea College hebben we met een team van acht facilitators 170 docenten meegenomen in een kennismaking met Design Thinking. De school was op zoek naar een proces dat docenten helpt bij het zelf ontwerpen van onderwijs, waarbij nieuwe dingen uitproberen, leren van ervaringen en doorborduren op geleerde lessen centraal staat.

De inhoudelijke focus lag op de ambitie om leerlingen beter te begeleiden bij het zelfstandig vormgeven van leerroutes. Een vaardigheid die nodig is op weg naar meer autonomie. `Het was mooi om te zien hoe de leerling echt centraal kwam te staan in het ontwerpproces.

De dag startte met een centrale interactieve presentatie over de uitgangspunten van Design Your Thinking. Daarna gingen de docenten in teams aan de slag. Aan de hand van een snelle energieke kennismaking met de basis van design thinking in een strak getimede workshop ontwierpen de docenten eerste prototypes, om die vervolgens verder uit te werken aan de hand van een op maat gemaakt Ontwerp- en Testcanvas. Zo ontstonden ruim 30 initiatieven die  later in de school getest konden worden.