PerfectStorm ontwikkelt ontwerpgerichte innovatieprogramma's voor onderwijs, bedrijven en instellingen in binnen en buitenland.

Design Your Thinking

PerfectStorm begeleidt teams en leidinggevenden bij het doorgronden en ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor complexe innovatievraagstukken.

We werken op basis van een eigen ontwikkelde ontwerpgerichte methodiek die is ontstaan vanuit Design Thinking. Design Thinking is meer dan een proces om op inspirerende en creatieve manier te komen tot oplossingen voor complexe vraagstukken. Het vraagt om het herontwerpen van ons denken en de ontwikkeling van en ontwerpersperspectief op complexe uitdagingen. PerfectStorm creëert ruimte om te versnellen, te vertragen en te reflecteren om zichtbaar te maken wat we eerder nog niet zagen. Dat noemen we Design Your Thinking. Zo bundelen we de kracht van de ontwerpinstrumenten met de creativiteit van iedere professional in het team waarmee we werken.

We verzorgen persoonlijke begeleiding, teambijeenkomsten, workshops en verrassende opdrachten waardoor teamleden daadwerkelijk in de huid van de ontwerper stappen en zo actief bijdragen aan de resultaten.

Om de impact van onze ontwerpgerichte programma’s te vergroten, maken we gebruik van Visual Designers en experts op het gebied van Storytelling, Game Design en Ontwerpend onderzoek. Wij dagen op die manier teams uit om groot en ambitieus te denken. We design the unexpected.

Immersie

Immersie gaat verder dan luisteren naar je klant of doelgroepen, immersie betekent letterlijk onderdompeling in de omgeving. We kijken niet alleen door de ogen van eindgebruikers maar naar de bredere context. De gebruiker is niet alleen een klankbord maar een mede-ontwerper in onze creatieve ontwerpprocessen. Door jezelf nadrukkelijk de waarom-vraag te stellen zoek je de diepere betekenis van je vraagstuk. Onze immersieve werkvormen leveren concrete beelden, inzichten en nieuwe zienswijzen op. Wij maken ruimte om te denken en dromen zonder beperkingen.

Synthese

Onze uitdagingen wortelen zich in complexe omgevingen. Wij gebruiken beschikbare data en tools voor data analyse om inzicht te krijgen in het systeem. In plaats van focussen op de onderdelen brengen we de samenhang in kaart zodat we zichtbaar maken wat de werkelijke knelpunten zijn of kansen die we eerder nog niet zagen.

Reflectie


Ontwerpers zijn in staat om een stapje terug te doen. Reflectie is misschien wel het belangrijkste instrument. In de hectiek, de alledaagse complexiteit is het zinvol om ook de rust te creëren, de vertraging waarna het weer mogelijk wordt om te versnellen en in wervelende dynamiek nieuwe inzichten te vertalen naar creatieve oplossingen.

Reflectie is cruciaal om van ontwerpen een solide strategie te maken die leidt tot wezenlijke nieuwe oplossingen met impact. Vanuit reflectie bepaal je waar je staat en wat de volgende stap is. PerfectStorm helpt bij het maken van deze keuzes door tijdens de reflectie te werken vanuit de mens, het systeem en het innovatieproces.

Reflectie is niet altijd cognitief. We werken tijdens de reflectie ook nadrukkelijk met zintuigen. In stilte of met muziek. Via comtemplatieve dialoog of juist interactief theaterspel. In onze ontwerptrajecten gebruiken we het kampvuur als metafoor om met elkaar verhalen te maken en te delen.

Ideeën

Het kan natuurlijk zijn dat een briljant uniek idee plotseling op komt zetten, maar meestal ontstaat een idee door een samenspel van combineren, reduceren en selecteren. PerfectStorm gebruikt werkvormen die gebruikmaken van individuele én collectieve creativiteit om ideeën te genereren die echt impact hebben.

Prototyping

Een idee heeft pas waarde als de uitwerking impact heeft. Via prototypes maak je ideeën al snel tastbaar en toetsbaar. PerfectStorm daagt uit om zelf te maken, maar heeft daarnaast een netwerk van interactie ontwerpers, visual designers, developers en 3d artists om ook echt de stap te maken naar concrete, tastbare resultaten in de vorm van prototypes en demonstrators.

Privacy Preference Center