PerfectStorm ontwikkelt ontwerpgerichte programma's voor onderwijs, bedrijven en instellingen in binnen en buitenland.

Design Your Thinking

PerfectStorm begeleidt teams en leidinggevenden bij het doorgronden en ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor complexe innovatievraagstukken.

We werken op basis van een eigen ontwikkelde ontwerpgerichte methodiek die is ontstaan vanuit Design Thinking. Design Thinking is meer dan een proces om op inspirerende en creatieve manier te komen tot oplossingen voor complexe vraagstukken. Daarom focust PerfectStorm zich op het denken als een ontwerper. Dat creëert ruimte om te vertragen en reflecteren om van daaruit te zien waar we staan om dan te zoeken naar creatieve oplossingen. Dat noemen we Design Your Thinking. Zo bundelen we de kracht van de ontwerpinstrumenten met de creativiteit van iedere professional in het team waarmee we werken.

We verzorgen persoonlijke begeleiding, teambijeenkomsten, workshops en verrassende opdrachten waardoor teamleden daadwerkelijk in de huid van de ontwerper stappen en zo actief bijdragen aan de resultaten.

Om de impact van onze ontwerpgerichte programma’s te vergroten, maken we gebruik van Visual Designers en experts op het gebied van Storytelling, Game Design en Ontwerpend onderzoek. Wij dagen op die manier teams uit om groot en ambitieus te denken. We design the unexpected.

Immersie

Immersie gaat verder dan openstellen, want betekent letterlijk onderdompeling in je omgeving. Door jezelf nadrukkelijk de waarom-vraag te stellen zoek je de diepere betekenis van je vraagstuk. Op interactieve en soms spannende manier komen we tot beelden, inzichten en zienswijzen. In deze open mindset ontstaat ruimte om te denken en dromen zonder beperkingen.

Synthese

Onze uitdagingen wortelen zich in complexe omgevingen. Als we veel data hebben, gebruiken we Design Gym om inzicht te krijgen in het systeem. In plaats van focussen op de onderdelen brengen we de samenhang in kaart en stellen ons de vraag "Wat zien we niet?".  We onderdrukken de neiging om snel antwoorden te willen en gaan op zoek naar de vragen die ons raken.

Reflectie


Ontwerpers zijn in staat om een stapje terug te doen. Reflectie is misschien wel het belangrijkste wapen. In de hectiek, de alledaagse complexiteit is het zinvol om ook de rust te creëren, de vertraging waarna het weer mogelijk wordt om te versnellen en in wervelende dynamiek nieuwe inzichten te vertalen naar creatieve oplossingen.

Reflectie is cruciaal om van ontwerpen een echte strategie te maken die leidt tot wezenlijke nieuwe oplossingen met impact. Vanuit reflectie bepaal je waar je staat en wat de volgende stap is. PerfectStorm helpt bij het maken van deze keuzes door tijdens de reflectie te werken vanuit de mens, het systeem en het innovatieproces.

Reflectie is niet altijd cognitief. We werken tijdens de reflectie ook nadrukkelijk met zintuigen. In stilte of met muziek. Via comtemplatieve dialoog of juist interactief theaterspel. En we nodigen gedurende ontwerptrajecten de betrokkenen graag uit om rond het kampvuur in een gemoedelijke setting verhalen te delen.

Ideeën

Het kan natuurlijk zijn dat een briljant uniek idee plotseling op komt zetten, maar meestal ontstaat een idee door een samenspel van combineren, reduceren en selecteren. PerfectStorm gebruikt werkvormen die gebruikmaken van individuele én collectieve creativiteit om ideeën te genereren die echt impact hebben.

Prototyping

Een idee heeft pas waarde als de uitwerking impact heeft. Via prototypes maak je ideeën al snel tastbaar en toetsbaar. PerfectStorm daagt uit om zelf te maken, maar heeft daarnaast een netwerk van visual designers, programmeurs, 3D experts, etc. om net dat extra stapje te maken.

Privacy Preference Center