Een belangrijk landelijk initiatief om drempels in het onderwijs te slechten is het opzetten van scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vrijwel alle besturen die hiermee bezig zijn hebben zich verenigd in een landelijk netwerk om de krachten te bundelen en van elkaar te leren. Het netwerk staat aan de vooravond van een nieuwe fase. PerfectStorm begeleidde een strategische heidag met bestuurders en projectleiders om nieuw fundament te leggen onder het netwerk voor de komende jaren. Gaan we door en zo ja hoe dan? Geen eenvoudige vraag in een complex speelveld. We hebben een programma samengesteld waarin zowel systemisch werken als toekomstscenario’s een centrale rol hadden. De deelnemers vonden elkaar in de ambitie om gezamenlijk nog krachtiger in te zetten op drempelloos en doorlopend leren voor alle kinderen in Nederland. Niet meer alleen voor 10-14, maar voor iedereen. Van nul tot achttien.

De ochtend werd besteed om goed te kijken naar het speelveld. Naast een terugblik een super inspirerend gesprek met leerlingen en coaches heeft de groep gewerkt met tafelopstellingen. Het huidige systeem werd in beeld gebracht en vanuit verschillende perspectieven ‘bevraagd’, waarna gewenste aanpassingen gemaakt werden. Door de tijd te nemen om elkaar en het speelveld beter te leren kennen, ontstond een gedeelde uitdaging en ambitie.

De middag werd het concreter in de vorm van mogelijke toekomstscenario’s. Aan de hand van het PerfectStorm Scenariocanvas werkten de deelnemers verschillende mogelijke toekomstscenario’s uit met pakkende namen als ‘snollebollekes’ en ‘Handboek soldaat’. Hierdoor was men in staat scherper te formuleren wat de essentie is van het netwerk en werd de groep unaniem enthousiast voor een vervolg waarbij het netwerk een professionaliseringsslag door gaat maken en zich ten volle in zal zetten voor de drempelloze doorgaande leerroute.

Meer weten over systemisch werken of het ontwerpen van toekomstscenario’s? Neem contact op via info@perfectstorm.nl .