PerfectStorm is een strategisch ontwerpplatform.

Wij brengen uitdagingen en oplossingsrichtingen in kaart met als doel om jouw organisatie effectiever te maken en jouw klanten hun doelen te laten bereiken. Wij zijn specialisten in Design Thinking. Wij ontwikkelen ontwerpgerichte innovatieprogramma’s met impact.

Actueel aanbod 

Open voor inschrijving: Seminar Interactive Narrative Design & Storytelling op 26 oktober 2018.  Klik hier voor uitgebreide informatie.

Open voor inschrijving: Seminar Design Thinking voor Innovatieprofessionals op 21 september 2018. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Open voor inschrijving: Cursus Dieper Leren Innoveren voor Onderwijsprofessionals vanaf 10 oktober 2018. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Onze jaarlijkse conferentie is een platform voor innovatieprofessionals in het onderwijs, de overheid en de creatieve industrie.

De afgelopen periode hebben we gewerkt voor onder andere de volgende opdrachtgevers:

Onze Expertise

Design Thinking

Immersie, synthese, ideevorming, prototyping en reflectie

Design Your Thinking

In onze Design Thinking diensten ondersteunen we bedrijven en instellingen bij het toepassen van de principes van Design Thinking op complexe uitdagingen of een specifiek probleemgebied. Deelnemers leren ontwerpvraagstukken formuleren op basis van het gekozen hoofdthema en werken toe naar een aantal tastbare oplossingen waarmee ze aan de slag kunnen in hun eigen werkpraktijk. PerfectStorm biedt kennis, expertise en instrumenten voor het oplossen van complexe innovatievraagstukken.Onze diensten bestaan uit workshops, trainingen, seminars en op maat toegesneden programma’s.

Meer informatie

Onderwijs

Onderwijskundig ontwerp, Ontwerpend leren

Ontwerpen en Dieper Leren

Leerlingen verdienen onderwijs dat past bij hun toekomst en leerervaringen die voor hen onweerstaanbaar zijn. Dit vraag een vorm van dieper leren die naast een stevige kennisbasis ruimte geeft aan eigenaarschap, uitdagingen en moderne middelen. Deze vorm van onderwijs kent geen standaard ‘recept’, maar vraagt herontwerpen vanuit eigenaarschap bij het team. Het gaat over een nieuwe cultuur, waarin het experiment bewust vormgegeven wordt als prototype. PerfectStorm begeleidt onderwijskundige ontwerptrajecten waarmee scholen vanuit een stevige onderbouwing toegroeien naar onweerstaanbaar modern onderwijs.

Meer informatie

Strategische vraagstukken

Strategie, Creatief leiden, Veranderprocessen

Creatieve Strategie

De meeste vraagstukken die er écht toe doen zijn complex, niet eenduidig, verbonden en hebben een open einde. Met een organisatie nieuwe wegen verkennen kan dan ook niet meer vanuit een afgesloten board room maar vraagt om een benadering waarbij alle stakeholders in het ecosysteem betrokken worden.

PerfectStorm betrekt kennis en ervaring van binnen en buiten uw organisatie om gezamenlijk op een ontwerpende manier te komen tot verrassende inzichten en creatieve oplossingen voor strategische uitdagingen. Onze strategische ontwerptrajecten leiden tot concrete, gedragen oplossingen met impact!

Design Research

Producerend onderzoeken - Systems Thinking

Design Research

Complexe uitdagingen staan niet op zich, hebben een open karakter en zijn verbonden in een netwerk of systeem waarbinnen alles met alles samenhangt. Juist dan is het zinvol om met stakeholders samen op een ontwerpgerichte manier het systeem in kaart te brengen. PerfectStorm verzorgt maatwerk programma’s om samen vraagstukken uit te diepen. Via uitgebreide synthese verkennen we niet alleen de onderdelen, maar juist de samenhang in het systeem. Het resultaat verbeelden we in visuele en tastbare prototypes.

Meer informatie

Wij zijn inhoudelijk betrokken professionals

Het Perfect Storm team bestaat uit creatieve, gepassioneerde mensen. We zijn experts in ons vakgebied en hebben een achtergrond in mensgerichte technologie, design research, strategie en beleid. We hebben een natuurlijke fascinatie voor de interactie tussen mensen en systemen. We vinden het belangrijk dat onze bijdrage ook écht van waarde is voor onze klanten en we doen dit met veel plezier!

Ontmoet het team