Bij basisonderwijs bestuur Innerwaard trainde PerfectStorm een team van innovatiecoördinatoren uit alle scholen om binnen de eigen school het innovatieproces op gang te helpen met behulp van design thinking. Op enkele scholen begeleidden we ontwerpgericht programma’s met docenten en leerlingen om te werken aan de concrete invulling daarvan. We werkten toe naar inbedding van het ontwerpproces binnen de scholen waarbij leerkrachten groeiden naar een ontwerpende mindset en de overtuiging van de maakbaarheid van het eigen onderwijs. Dat noemen we bij PerfectStorm Design Your Thinking.

Het traject had een duidelijk train de trainer aspect, maar ook begeleidden we enkele ontwerpteams uit de scholen met langere trajecten waarin concreet gewerkt werd aan onderwijs dat zich richtte op brede vaardigheden en het gebruik van technologie.

Om de werkwijze goed in te bedden coachten we enkele directeuren en de bestuurder bij het inbedden van deze werkwijze in de scholen.