De opleiding Mediamanagement van Grafisch Lyceum Rotterdam zit in een dynamische fase, waarin ze een nieuw onderwijsmodel integreren in het programma en ze vooruit kijken naar de optimale leeromgeving van de toekomst. PerfectStorm begeleidt de opleiding in een traject van een aantal fasen dat er ongeveer als volgt uitziet:

  1. Ontwerpen van een uitvoerbaar onderwijsconcept voor leerjaar 2 met uitstroomprofielen binnen de gestelde kaders;
  2. Ontwerpen van experimenten voor leerjaar 1 (aanvullend op het lesprogramma waar nu aan wordt gewerkt);
  3. Visieontwikkeling en ontwerpen van scenario’s voor de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2.

We kijken uit naar de samenwerking en concrete resultaten in de aankomende periode!