Op 12 april organiseerden we de studiemiddag Computational Ethics voor docenten, teamleiders en schoolleiders van alle samenwerkende scholen in het STO-GOAL samenwerkingsverband. Meer informatie vind je op de website van de bijeenkomst

In het onderwijs worden we continue geconfronteerd met nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen. We omarmen technologische vernieuwing en leiden leerlingen op in het werken met ‘slimme’ algoritmes, robots en digitale fabricage toepassingen zoals 3D-printers. Zijn we ook voldoende bewust van de ethische implicaties van de technologie waar we onze leerlingen voor opleiden?

De belofte van technologische vernieuwing is dat het ons leven beter, makkelijker en fijner maakt. Tegelijkertijd zien we ook dat de impact van technologie een keerzijde heeft. Technologie is ontworpen vanuit (commerciële, politieke, strategische) belangen die vaak niet transparant zijn. Nieuwe technologische toepassingen kunnen leiden tot onbedoelde en onwenselijke effecten zoals inperking van persoonlijke vrijheden, misbruik van persoonlijke data of de grensvervaging tussen wat echt en onecht is.

Het is belangrijk dat leerlingen naast het ontwikkelen van vaardigheden in het gebruiken van technologie ook bewust worden van de verantwoordelijkheden in het ontwikkelen en gebruiken van technologie. We staan stil bij de vraag hoe we in ons onderwijs ruimte kunnen maken voor het gesprek over technologie en de ethische implicaties op het leren, werken en leven.