Leer verre toekomsten ontwerpen,om betere strategische keuzes in het heden te maken.

Waarom Futuring?

We leven in een tijdperk met een hoge mate van complexiteit en onvoorspelbaarheid. Corona heeft dat nog eens onder vergrootglas gelegd. Elke sector, ieder beroep elke professional heeft te maken met onzekere veranderingen, jij dus ook. 

Hoe kun je in tijden van transitie toch de juiste strategische keuzes maken en de goede dingen doen? Hoe draag je op een effectieve manier en met impact bij aan deze transities? En dat terwijl je opereert in een complexe omgeving, waar je te maken krijgt met wicked problems, vraagstukken met onzekere uitkomsten waar geen stappenplan voor klaarligt. 

Futuring geeft handvatten om verre en nabije toekomsten te beschrijven en verbeelden. Daarmee ontstaat de dialoog in en om je organisatie over mogelijke, wenselijke en waarschijnlijke toekomsten. Dat vormt de basis waarop je in het hier en nu goede strategische keuzes kunt maken.

In dit traject van acht weken ga je aan de slag gaat met actuele benaderingen van futuring die gaan over het adresseren van – en bijdragen aan uitdagingen van de toekomst:

  • Futures Thinking / Trendscenario’s;
  • Probing the Future / Speculative Design;
  • Strategie / Transition Design;
  • Experimenteren / Praktijk.

Inhoud programma

Futuring en Futures Thinking zijn manieren om mogelijke toekomsten te verkennen. Bijeenkomst 1 staat in het teken van sensing the present en start met goed om je heen kijken en op zoek gaan naar weak signals of change of early warnings. Je onderzoekt welke trendsignalen zichtbaar zijn en welke drijvende krachten van verandering aan het werk zijn. Van daaruit ga je op zoek naar verschillende mogelijke toekomsten en scenario’s voor de wereld. 

Bijeenkomst 2 staat in het teken van  Future probing en Speculative Design, methodieken om op creatieve manier de toekomst van jouw omgeving, vraagstuk of organisatie tastbaar en beleefbaar te maken, zodat het debat opgeroepen wordt. Je maakt kennis met verschillende manieren waarop probes ingezet kunnen worden in jouw omgeving. Je krijgt een aantal praktijkvoorbeelden aangereikt en gaat aan de slag met een eigen probe. 

In bijeenkomst 3 gaat over acting today de wezenlijke vraag hoe je vanuit mogelijke toekomsten, scenario’s en probes ook strategie voor het hier en nu kunt maken. We gaan in op Transition Design, een meer generieke benadering of raamwerk voor het inzetten van strategische acties en interventies gericht op transities en wicked problems van deze tijd, zodat futuring bijdraagt aan toekomstgerichtheid van bestaande organisaties.

En dan de belangrijke stap: ga iets doen. Deelnemers gaan op basis van de probes en strategiche keuzes van bijeenkomst 3 in de eigen organisatie een experiment aan en bijeenkomst 4 is een expositie of vlootschouw langs de verschillende experimenten van deelnemers.

Opzet masterclass

De masterclass is een traject van acht weken, waarin je werkt aan een transitievraagstuk dat past bij jouw context. Het traject kent vier bijeenkomsten in Utrecht en tussentijdse online check-in momenten in de weken dat er geen bijeenkomst gepland is.

Elke bijeenkomst start met een introductie door een expert uit de beroepspraktijk, die vanuit concrete en realistische voorbeelden laten zien hoe zij verschillende vormen van futuring inzetten in complexe omgevingen. Naast futuroloog van de Volksbank Robert Enters, krijg je input van een speculatief ontwerper en een innovatiestrateeg. 

Je kunt individueel aan de slag met je eigen vraagstuk, of ervoor kiezen een team te vormen. Tijdens de bijeenkomsten krijg je inspiratie, voorbeelden en methodieken aangereikt die je in te tijd tussen de bijeenkomsten gebruikt om aan je vraagstuk te werken. Je bouwt zo aan een uitgewerkte trend- en signaal analyses, toekomstscenario’s en strategische aanpakken. Je werkt met je team in een gedeelde online omgeving waar je ook de voortgang van andere teams kunt volgen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars inzichten.

De masterclass is ontstaan vanuit de samenwerking tussen PerfectStorm, Lectoraat Co-Design en Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht.

In de weken tussen de bijeenkomsten krijg je begeleiding vanuit Hogeschool Utrecht bij het werken aan jouw transitievraagstuk door middel van online check-in momenten.

Twee maanden na de masterclass is er een online check-in waarin de deelnemers ervaringen uitwisselen.

De totale studielast inclusief bijeenkomsten bedraagt 60 uur.

Sprekers en trainers

Voor wie?

Voor iedereen die complexe strategische keuzes moet maken, zoals (innovatie) managers, strategisch projectleiders, beleidsmakers, kwartiermakers, ondernemers en andere pioniers. 

Maximaal aantal deelnemers is 25.  Een deel van de beschikbare plekken is gereserveerd voor masterstudenten van de Hogeschool als onderdeel van de master Projectmanagement.

Neem voor meer informatie contact op met Frank Evers via email of rechtstreeks per telefoon 06 159 444 17.

Aanmelding en kosten

De kosten voor deze masterclass  bedragen 1.995 euro excl. btw. Aanmelden kan via het formulier door op onderstaande knop te klikken.

Dit wil ik wel!

Data en bijeenkomsten

De vier bijeenkomsten van de masterclass vinden plaats in Utrecht. De eerste bijeenkomst is van 10:00 tot 17:00, de overige bijeenkomsten zijn steeds van 13:00 tot 17:00 uur zijn zijn gepland op:

vrijdag 11 februari 2022: Futures Thinking – Terugkijken om vooruit te kijken
vrijdag 25 februari 2022: Probing the Future – Toekomsten verbeelden en ervaren
vrijdag 18 maart 2022: Transition design – Strategisch handelen in onzekerheid
vrijdag 01 april 2022: Experimenteren – Eindpresentaties en reflectie

Op dit moment kunnen dit type fysieke bijeenkomsten in het onderwijs doorgang vinden. Uiteraard houden we ons aan de op dat moment geldende voorschriften. In geval er sprake is van een nieuwe lock down die ook het onderwijs treft, houden we ons het recht voor de masterclass te verplaatsen of op onderdelen online te verzorgen.

Klik op de afbeeldingen hieronder voor een beschrijving van de bijeenkomsten.

Module 1: Futures Thinking

Terugkijken om vooruit te kijken. Momenten van verandering, early warnings, weak signals of change, drijvende krachten. Werken met data.

Module 2: Probing the Future

Speculative Design. Toekomst tastbaar maken om vanuit nieuwe narratieven de dialoog op te wekken.

Module 3: Transition Design

Wat is strategie en hoe geef je daar vorm aan? Daadwerkelijk op gang brengen van fundamentele verandering in je organisatie via creatieve, nieuwe en soms artistieke aanpakken.

Module 4: Experimenten en uitkomsten

Het hele proces van futuring in beeld vangen en presenteren. Welke experimenten heb je uitgevoerd, welke keuzes heb je gemaakt voor jezelf of je organisatie? In deze slotbijeenkomst staan we stil bij jouw proces en opbrengsten.

Organisatie

De Masterclass Futuring is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en PerfectStorm en is onderdeel van een breder programma over Transition Design. Een ontwikkeling die voorbij gaat aan het ontwerpen van individuele oplossingen en op zoek is naar manieren om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling op verschillende transitie thema’s.

Door de steeds sneller veranderende wereld is er groeiende belangstelling voor benaderingen om de toekomst te verkennen als Futures Thinking, Future Probing en Speculative Design. Deze methodieken brengen creativiteit en verbeeldingskracht samen met kennis, expertise en data om van daaruit mogelijke toekomsten te ontwerpen die wezenlijk bijdragen aan de keuzes die je maakt voor jezelf en je.