Leer verre toekomsten ontwerpen,om betere strategische keuzes in het heden te maken.

Futuring

We leven in een tijdperk met een hoge mate van complexiteit en onvoorspelbaarheid. Corona heeft dat nog eens onder vergrootglas gelegd. Elke sector, ieder beroep elke professional heeft te maken met onzekere veranderingen, jij dus ook. 

Hoe kun je in tijden van transitie toch de juiste strategische keuzes maken en de goede dingen doen? Hoe draag je op een effectieve manier en met impact bij aan deze transities? Wetende dat we te maken hebben met wicked problems, vraagstukken zonder stappenplan. 

Futuring geeft handvatten om verre en nabije toekomsten te beschrijven en verbeelden. Daarmee ontstaat de dialoog in en om je organisatie over mogelijke, wenselijke en waarschijnlijke toekomsten. Dat vormt de basis waarop je in het hier en nu goede strategische keuzes kunt maken.

In dit traject van vijf weken ga je aan de slag gaat met actuele benaderingen van futuring die gaan over het adresseren van – en bijdragen aan uitdagingen van de toekomst:

  • Futures Thinking / Trendscenario’s;
  • Probing the Future / Speculative Design;
  • Transition Design.

Inhoud programma

Futures Thinking is een methodiek die gebruik maakt van trends en gebeurtenissen uit het verleden, waarin je op zoek gaat naar signalen van verandering en de drijvende krachten daarachter om van daaruit verschillende toekomsten te beschrijven. Future probing en Speculative Design, methodieken om op creatieve manier de toekomst tastbaar en beleefbaar te maken, zodat het debat opgeroepen wordt. En ten slotte Transition Design een meer generieke benadering die zich richt op het maken van de strategische keuzes op basis van toekomstverkenningen.

Opzet masterclass

De masterclass is een traject van vijf weken, waarin je werkt aan een transitievraagstuk dat past bij jouw context. Tijdens de eerste bijeenkomst vormen we teams, die gedurende het gehele traject samenwerken. In drie fysieke bijeenkomsten op vrijdagen van 13:00 tot 17:00 uur in Utrecht krijg je inspiratie, voorbeelden en methodieken aangereikt die je in te tijd tussen de bijeenkomsten gebruikt. Je werkt met je team in een gedeelde online omgeving waar je ook de voortgang van andere teams kunt volgen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars inzichten.

Elke bijeenkomst start met een introductie door een expert uit de beroepspraktijk, die vanuit concrete en realistische voorbeelden laten zien hoe zij verschillende vormen van futuring inzetten in complexe omgevingen.

Onder begeleiding van Lectoraat Co-Design (Hogeschool Utrecht) en PerfectStorm werk je vervolgens aan een concrete casus. De bijeenkomsten zijn een mix van theorie en praktijk en hebben een dynamisch karakter.

Tussen de bijeenkomsten krijg je begeleiding vanuit Hogeschool Utrecht bij het werken aan jouw transitievraagstuk.

Twee maanden na de masterclass is er een online check-in waarin de deelnemers ervaringen uitwisselen.

De totale studielast inclusief bijeenkomsten bedraagt 40 uur.

Sprekers en trainers

Voor wie?

Voor iedereen die in onzekere tijden strategische keuzes moet maken, zoals strategisch projectleiders, beleidsmakers, (innovatie) managers, kwartiermakers, ondernemers en andere pioniers. 

Maximaal aantal deelnemers is 15, de groep wordt aangevuld met enkele geselecteerde master studenten van de Hogeschool.

Door de kleine opzet zijn we enerzijds in staat zeer persoonlijk te begeleiden en anderzijds kunnen we aan alle voorschriften rond bijeenkomsten voldoen.

Informatie en vooraanmelding

Data en bijeenkomsten

Er is een online informatie bijeenkomst op 11 december van 11:00 tot 12:00 en op 8 januari van 15:00 tot 16:00. met inhoudelijke verheldering over de masterclass.

De drie bijeenkomsten van de masterclass vinden plaats in Utrecht en duren steeds van 13:00 tot 17:00 uur zijn zijn gepland op:

vrijdag 22 januari 2021: Terugkijken om vooruit te kijken
vrijdag 5 februari 2021: Speculatief ontwerpen
vrijdag 19 februari 2021: Van toekomst naar strategie

Introductieprijs: 995 euro excl. btw

Wij zijn ons ervan bewust dat het organiseren van fysieke bijeenkomsten een zeker risico met zich meebrengt. Omdat het om opleiding gaat mogen we naar de huidige richtlijnen de bijeenkomsten fysiek organiseren. In geval er nieuwe maatregelen komen, houden we ons het recht voor de masterclass te verplaatsen in tijd of medium.

Klik op de afbeeldingen hieronder voor een beschrijving van de bijeenkomsten.

Masterclass Futuring 1: Futures Thinking

Terugkijken om vooruit te kijken. Momenten van verandering, early warnings, drijvende krachten. Werken met data.

Masterclass Futuring 2: Probing the Future

Speculative Design. Toekomst tastbaar maken om vanuit nieuwe narratieven de dialoog op te wekken.

Masterclass Futuring 3: Transition Design

Inzetten van creatieve nieuwe en soms artistieke middelen om strategische dialoog op te roepen in organisaties. Maken van strategische keuzes.

Organisatie

De Masterclass Futuring is een samenwerking tussen PerfectStorm en Hogeschool Utrecht en is onderdeel van een breder programma over Transition Design. Een ontwikkeling die voorbij gaat aan het ontwerpen van individuele oplossingen en op zoek is naar manieren om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling op verschillende transitie thema’s.

Door de steeds sneller veranderende wereld is er groeiende belangstelling voor benaderingen om de toekomst te verkennen als Futures Thinking, Future Probing en Speculative Design. Deze methodieken brengen creativiteit en verbeeldingskracht samen met kennis, expertise en data om van daaruit mogelijke toekomsten te ontwerpen die wezenlijk bijdragen aan de keuzes die je maakt voor jezelf en je.