De tweede bijeenkomst gaat over het tastbaar en beleefbaar maken van verre en nabije toekomsten. We kennen de verre toekomst niet en we kunnen beschrijven en bespreken, maar dat maakt deze nog niet beleefbaar. Om toekomstige ervaringen invoelbaar te maken, wordt speculative design ingezet. Met deze betrekkelijk nieuwe ontwerpdiscipline ga je op zoek naar de uitdagingen en vraagstukken van de toekomst, door concrete artefacten of objecten uit die toekomst te maken. Waar loop je tegenaan, wat roept het op en welke verhalen worden ermee verteld?

De sessie start met een presentatie van Lisa Mandemakers over het project ‘external womb’. In opdracht van Erasmus MC ontwierp zij een future probe, die onderdeel was van het onderzoek naar betere behandeling van vroeggeboren baby’s.

Lisa vertelt over het project external womb en gaat in op het ontwerpproces en op de manier waar de aansluiting gezocht wordt met ontwikkelingen op gebied van technologie en wetenschap. Hoe zorg je ervoor dat het ontwerp daadwerkelijk bijdraagt aan het maken van keuzes?

Ook gaat Lisa in op het samenspel tussen ontwerper en opdrachtgever.

Het tweede deel van de bijeenkomst wordt begeleidt door Lenneke Kok, onderzoeker futures probing bij het Lectoraat Co-Design aan Hogeschool Utrecht. Zo doet onderzoek naar het nut den werking van probing the future binnen organisaties als Ministerie voor Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Zij neemt je mee in de vraag hoe je vanuit jouw strategisch rol kunt komen tot future probes die daadwerkelijk bijdragen aan de beweging die de organisatie en het eco-systeem daaromheen nodig heeft.

Steekwoorden:

Speculative Design, Probing the Future, far futures to near futures.

Image Credit: Bram Saeys