De tweede bijeenkomst gaat over het tastbaar en beleefbaar maken van verre en nabije toekomsten. We kennen de verre toekomst niet en we kunnen beschrijven en bespreken, maar dat maakt deze nog niet beleefbaar. Om toekomstige ervaringen invoelbaar te maken, wordt future probing en speculative design ingezet. Hiermee ga je op zoek naar de uitdagingen en vraagstukken van de toekomst, door concrete artefacten of objecten uit die toekomst te maken. Waar loop je tegenaan, wat roept het op en welke verhalen worden ermee verteld?

De sessie start met een presentatie van Lisa Mandemakers over het project ‘external womb’. In opdracht van Erasmus MC ontwierp zij een future probe, die onderdeel was van het onderzoek naar betere behandeling van vroeggeboren baby’s. Zij gaat in op het ontwerpproces en op de manier waar de aansluiting gezocht wordt met ontwikkelingen op gebied van technologie en wetenschap. Hoe zorg je ervoor dat het ontwerp daadwerkelijk bijdraagt aan het maken van keuzes?

Vervolgens nemen Lenneke Kok en Caroline Maessen, onderzoekers futures probing bij het Lectoraat Co-Design aan Hogeschool Utrecht je mee in hoe je daar zelf vorm aan kunt geven. Vanuit voorbeelden van future probing zoals zij die hebben ingezet bij organisaties als Ministerie voor Infrastructuur en Rijkswaterstaat nemen zij je mee  in de vraag hoe jij kunt komen tot future probes die daadwerkelijk bijdragen aan de beweging die de organisatie en het eco-systeem daaromheen nodig heeft.

Steekwoorden:

Future Probing, Speculative Design

Image Credit: Bram Saeys