Online onderdeel:

Hieronder beschrijven we de uitleg over de Masterclass. Tijdens een online bijeenkomst op 11 december van 12:30 tot 13:30 zullen Remko van der Lugt (Lector Co-design HU)en Frank Evers (Strategic designer PerfectStorm) een algemene introductie geven op het belang en nut van toekomstdenken. Tevens is er ruimte om vragen te stellen over de masterclass.

Waarom toekomstdenken

Organisaties die actief ruimte bieden aan Futuring of Futures Thinking presteren aantoonbaar beter. Dit zijn organisaties die open staan voor verschillende vormen van exploratie en daadwerkelijk investeren in mensen die nadenken over verre toekomsten om die terug te vertalen naar de keuzes die in de realiteit van vandaag gemaakt moeten worden.

Juist in de wereld van nu, die op veel terreinen in een fundamentele fase van transitie zit, is het nodig om strategische keuze te baseren op mogelijke, wenselijke en waarschijnlijke toekomsten. In de complexiteit van deze tijd betekent dat ook dat we nieuwe vormen zoeken om over deze toekomsten in gesprek te gaan. We weten simpelweg niet waar het heen gaat, maar hoe kun je toch toekomstbeelden ontwerpen die richting kunnen geven aan strategische keuzes.

Deze masterclass futuring biedt een basis voor de tools die professionals in kunnen zetten om creatieve en imaginaire

 

Opbouw Masterclass

De masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten.

Bijeenkomst 1

Terugkijken om vooruit te kunnen verbeelden.

Bijeenkomst 2

Speculatief ontwerpen.

Bijeenkomst 3

Creatieve en verbeeldende aanpakken binnen organisaties die daar niet aan gewend zijn.

 

 

 

Algemene intro op complexiteit, Transition Design Futures Thinking