Kennisnet laat ICT werken voor het onderwijs. Daar hoort ook een soepele toegang tot en ruime keuze van digitale leermiddelen bij. Dat blijkt echter een complex vraagstuk met veel belangen, meningen en interpretaties te zijn. Om hier beter grip op te krijgen, en ook om kamervragen te kunnen beantwoorden, heeft PerfectStorm met behulp van design research in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten en toekomstwensen waren.

In een serie van vijf ontwerpsessies met docenten, bestuurders en experts hebben we het onderwijsveld zelf oplossingen laten ontwerpen voor het zoeken en selecteren van digitale leermiddelen. Ook in dit traject hebben we gebruikgemaakt van Visual Designers om de oplossingen concreter te maken en meer gevoelswaarde mee te geven. Lees hier het design document dat het eindresultaat was van dit ontwerpgerichte programma.

Begeleider: Keimpe de Heer