Mediawijzer.net is een netwerk van organisaties die zich inzetten om Nederland mediawijs te maken. Laat iedereen profiteren van de rijkheid en kracht van nieuwe media, door er verantwoord en creatief mee om te gaan. Elk jaar schreef Mediawijzer.net een stimuleringsregeling uit waarmee netwerkpartners een bijdrage konden aanvragen voor het ontplooien van nieuwe initiatieven en ontwikkelen van aanbod op gebied van mediawijsheid.

PerfectStorm ontwikkelde een nieuw ontwerpgericht format voor deze stimuleringsregeling, om samenwerking, ondernemerschap en innovatie te versterken. De regeling werd opgezet als een incubator met de title design like a startup challenge. 12 teams werkten ideeën uit tot een prototype en pitch voor een heuse dragons den. PerfectStorm schreef de regeling, organiseerde een ontwerpdag en begeleidde de teams bij het maken van een prototype, het opstellen van een business plan en verzorgen van een pitch.

De impact van deze nieuwe opzet voor de regeling van Mediawijzer.net:

  • Meer samenwerking binnen het netwerk bij deelnemers aan de regeling;
  • Sterkere focus op het samenspel van conceptontwikkeling en business case zorgde voor een daadwerkelijke succesvolle marktintroductie van het blended spel Digimant.

Foto’s: Jorrit Lousberg