In opdracht van de Bibliotheek Utrecht werkt PerfectStorm aan planvorming voor de ontwikkeling van een videoprojectie mapping installatie in de centrale hal van de bibliotheek op de Neude.

Met deze installatie wordt het verhaal van Utrecht op eigentijdse wijze verteld en verbeeld. Onderdeel van de planvorming is het ontwerp van het verhaal, de synopsis. Daartoe is PerfecStorm naast een technische inventarisatie ook betrokken als curator en werkt samen met een groot netwerk van Utrechtse instellingen.