Update: Voor een overzicht van de resultaten, de downloadbare presentaties en materialen klik hier

De huidige situatie heeft nieuwe kansen en mogelijkheden voor online leren gecreëerd maar tegelijkertijd is er ook een duidelijke trend zichtbaar waarin kansenongelijkheid toeneemt omdat leerlingen thuis geen toegang hebben tot online onderwijs of in een isolement terechtkomen door het plotseling wegvallen van vertrouwde sociale contexten. Dit vraagt om gedegen analyse en verkenning naar nieuwe mogelijke toekomstscenario’s voor de manier waarop we ons onderwijs aanbieden. Onderwijs waarin voor iedere leerling kansen worden gecreëerd en onderwijs dat aansluit bij individuele leerbehoeftes.

De wens is ontstaan om een onderzoek te starten en in een ontwerpgerichte, creatieve aanpak te organiseren voor de aankomende periode. Dit onderzoek is bedoeld om met alle onderwijsprofessionals van X11 mogelijke toekomstscenario’s voor online, offline of hybride onderwijsvormen te verkennen, tastbaar te maken en met elkaar te ontdekken en leren wat in welke situatie werkt.

PerfectStorm ontwikkelt een programma en levert daarin kennis en expertise ten aanzien van online didactiek en nieuwe hybride vormen voor samenwerken en samen leren. We werken daarin samen met een klankbordgroep van X11 in een voorbereidend programma en een aansluitend festivalprogramma. De resultaten van de verkenning en opbrengsten van het festival bundelen we in een ontwerpdocument waarin een advies voor een vervolg is beschreven.