Citadel College heeft PerfectStorm gevraagd om een reeds geïnitieerde onderwijsvernieuwing te herijken, met name de werkwijze en inrichting. Deze onderwijsvernieuwing, genaamd Lumen, creëert ruimte en vrijheid in het ontwikkelingsproces van leerlingen. Dit  vraagt om een nieuwe didactiek en het durven loslaten van bestaande kaders en het omarmen van nieuwe perspectieven op leren en ontwikkelen zowel door docenten, schoolleiding en ouders. 

Perfectstorm werkt vanuit een bewezen ontwerpgerichte aanpak aan nieuwe kansen, nieuwe aanpakken om het onderwijsconcept inhoudelijk te verrijken en door te ontwikkelen met de focus op duurzame inbedding in het onderwijs.

Perfect lead begeleider: Keimpe de Heer