In opdracht van het Stap2 programma van de VO raad heeft Perfect Storm een ontwerpgerichte verkenning naar het profiel van de docent van de toekomst begeleid. We hebben in een drietal ontwerpsessies met schoolbestuurders, HR managers en opleidingsmanagers het toekomstige werkveld, het profiel van de toekomstbehendige docent en het profiel van de opleiding van de docent (basisopleiding en professionalisering gedurende de loopbaan).

Het programma heeft veel ideeën, concepten en adviesrichtingen opgeleverd. We hebben alle resultaten gedocumenteerd in een design document. Dit document is tevens als publicatie beschikbaar op de website van de VO-raad.

Begeleider: Keimpe de Heer