De vereniging voor MVI-vakken binnen alle VMBO-scholen van Nederland heeft PerfectStorm gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een ontwerpgericht programma gericht op de herijking van mvi onderwijs.

Het bestuur van VMBOMVI heeft zich lange tijd intensief beziggehouden met de inhoud van het programma MVI zoals het er nu ligt. Resultaat van deze inspanning is geweest dat de grafische scholen en de ICT-route scholen samen MVI-scholen mochten worden. Na de invoering van het examenprogramma werd het tijd om ook stilste staan bij de koers en visie. PerfectStorm heeft de deelnemers begeleid bij de herijking van de waarden en visie om zo met elkaar verder richting te geven aan de toekomst van MVI-onderwijs.

In de ontwerpgerichte programma’s van PerfectStorm combineren we Design Thinking methoden en technieken in energieke werkvormen en interventies gericht op het in kaart brengen van de context van complexe vraagstukken en het produceren van creatieve, haalbare en bovenal betekenisvolle ideeën uitgewerkt in een aantal tastbare oplossingsrichtingen.