Wij zijn enorm trots dat we aankomend anderhalfjaar met de NUOVO scholengroep aan de slag gaan in een intensief ontwerpgericht traject bedoeld om nieuwe onderwijsconcepten te ontwikkelen en te implementeren.

NUOVO heeft PerfectStorm gevraagd voor het ontwikkelen en aansturen van een strategisch ontwerptraject gericht op (her)profilering van het onderwijs en het organisatieprofiel van de NUOVO vmbo scholen. Het is de wens van NUOVO scholengroep dat op alle vmbo-scholen ook havo aangeboden wordt en aansluit bij de lokale context en schoolprofiel.

De bedoeling is om tot augustus 2020 samen met schoolleiders en een selecte groep docenten (teacher leaders) van alle deelnemende scholen richting te geven aan de ontwikkeling van scenario’s voor een nieuwe profilering van het onderwijs en de schoolorganisatie binnen de gestelde kaders van de opdracht geformuleerd door het NUOVO bestuur. Een profilering waarin iedere afzonderlijke school zich herkent en hier zelf (met ondersteuning vanuit PerfectStorm) invulling aan kan geven in een eigen onderwijsconcept. Van de veertien NUOVO scholen richten we ons in dit verandertraject op zes scholen:

  • VOLT!
  • Trajectum
  • X11
  • Vakcollege Maarsbergen
  • VMBO Mavo Zeist
  • Mavo Doorn

Kernwoorden bij het ontwerp van de profilering zijn: talentontwikkeling, innovatief, leren door te doen, toekomst behendigheid, uitdagend en aantrekkelijk onderwijs gericht op het creëren van keuzeruimte en nieuwe spannende keuzemogelijkheden voor de leerlingen van nu en de toekomst. Daarbij is de kwaliteit van het onderwijs altijd leidend en wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering zodat elke school het beste onderwijs biedt in de wijk, buurt of regio waar zij zijn gevestigd.

Voor meer informatie over dit programma neem contact op met Keimpe de Heer via keimpe@perfectstorm.nl.