Wij voeren strategische verkenningen uit voor onze opdrachtgevers. Verkenningen op basis van nieuwe ontwikkelingen, innovatie thema’s of complexe transitie vraagstukken waarmee we beweging creëren in organisatie gericht op cultuurverandering en duurzame impact.

We doorlopen niet een format, maar kijken ook gedurende het traject welke methodieken en aanpakken zinvol zijn en werken in de context. We werken altijd op basis van samenwerken en betrekken van de eindgebruikers. Vroeg in processen op zoek naar data. Ideeën genereren met stakeholders en vroege validatie van early prototypes. Het continu toetsen van ideeën, aannames en richtingen bij interne stakeholders en het delen van de opbrengsten binnen de organisatie (kenbaar maken wie we zijn, mensen meenemen in wat we doen en in beweging krijgen op wat we bieden)

Het totaal gaat uit van een aanpak die we ontwerpgericht innoveren noemen. We zetten tools in uit Design Thinking, Futures Thinking, Systems Design en Transition Design. We werken volgens onze beproefde werkwijze aan concrete oplossingsrichtingen en scenario’s, we onderscheiden in onze werkwijze de volgende fasen:

Verkennen

Gezamenlijk definiëren we de probleemruimte en onze ambities in verschillende samenstellingen (interne organisatie en externe buitenwereld). We verkennen in co-creatie ontwikkelingen, trends vertaald in verschillende scenario’s. Dit is de fase van de noodzaak en het besef dat er werkelijk beweging moet komen en dat betekent dat we loskomen van bestaande denkkaders en met een open blikveld nieuwe mogelijkheden vrij verkennen.

Bewegen

Organisaties bewegen niet, mensen wel. Het creëren van beweging gaat over mensen meekrijgen door met hen de visie, het proces en nieuwe inzichten te delen, in co creatie en ontwerpgericht vertalen naar de organisatie en de manier waarop we samenwerken.

Realiseren

Het realiseren van een systeemaanpassing vraagt om duidelijke keuzes en beslissingen en de ontwikkeling van tastbare resultaten die kunnen worden ingebed in reguliere werkprocessen en activiteiten. In deze fase verwerken we alle resultaten in een planmatige aanpak voor vervolg.

#Agile #leanstartup #minimalviableproductdesign #prototyping #valuepropositiondesign #businessmodelinnovation


Neem contact met ons op