In opdracht van de programmaorganisatie Utrecht Leert heeft PerfectStorm een ontwerpgericht onderzoeksprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. We hebben gekozen voor creatieve vormen om het onderzoek uit te voeren in de vorm van een festival programmering, online radio, en social media survey en een starterkit.

De werkwijze van het praktijkgerichte onderzoek was ontwerpgericht en maakte gebruik van de aanpak vanuit het lectoraat Organiseren van verandering in onderwijs’ ontwikkeld voor kennisgeneratie in kennislabs voor toekomstgericht onderwijs, de tools en methodieken van lectoraat ‘co-design’ en de ontwerpaanpak ‘futures thinking’ van PerfectStorm. De opzet van het onderzoek en dataverzameling werd gezamenlijk uitgewerkt door de lectoren van LENI en PerfectStorm. Kern van het onderzoek zijn ontwerpsessies waarin leraren hun eigen ideale leef, leer en werk stad ontwerpen in diverse prototypes.  

Kenmerkend voor deze aanpak is de focus op concrete output en resultaten, die vervolgens weer verwerkt worden als onderzoeksdata. Op deze manier hebben we toegewerkt naar beeldende en beschrijvende uitwerkingen van hoe de startende leraren hun toekomsten in het onderwijs en in Utrecht voor zich zien.