Beschrijving opleiding

Actuele trends en ontwikkelingen in de wereld vertalen zich naar de school en vragen om een strategische aanpak die houvast biedt in onvoorspelbare processen. In de opleiding ‘Ontwerpgericht innoveren met impact’ leren deelnemers in en vooral mét de eigen organisatie wendbaar en flexibel te werken aan complexe uitdagingen.

Bij ontwerpgericht innoveren gebruik je de collectieve creativiteit en drijfveren uit je organisatie en de omgeving. Niet door hen mee te nemen in jouw ideeën, maar door samen te ontwerpen aan nieuwe perspectieven. Ontwerpen doe je namelijk in de organisatie met de mensen om wie het gaat. Daarom leer je hoe je vanuit empathie en betrokkenheid mensen meeneemt via co-creatie. Je leert met je team de aandacht te verschuiven van oplossingen naar iteraties. Je raakt vertrouwt met feedback vragen en geven op prototypes die nog niet af zijn. Deze en vele andere perspectieven vragen zeker instrumenten en vaardigheden, maar beginnen bij een ontwerpgerichte mindset van de schoolleider.

Het programma bestaat uit inspirerende masterclasses, groepswerk en individuele opdrachten. Deelnemers maken kennis met innovatiestrategieën die gericht zijn op doorlopende ontwikkeling vanuit onderliggende methoden op het gebied van Design Thinking en Futures Thinking. Deelnemers werken vanuit concrete vragen in de eigen organisatie en brengen de in de opleiding aangereikte instrumenten direct in de praktijk.

Deze opleiding stelt je in staat om beweging te creëren in je organisatie en vanuit co-creatie nieuwe strategische perspectieven te ontwikkelen én deze tastbaar en toepasbaar te maken.

Praktische informatie

De bijeenkomsten zijn verdeeld over drie hele dagen.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in tijd
tussen de bijeenkomsten de aangereikte instrumenten
toepassen in de eigen organisatie.

Twee maanden na de laatste bijeenkomst is
er een online check-in waar deelnemers hun
voortgezette ontwikkeling aan elkaar presenteren.

Totale tijdsbesteding is 56 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op drie verschillende inspirerende locaties in Utrecht.

Voor schoolleiders, teamleiders en combinatiefunctionarissen van scholen die deelnemen aan het Sterk Techniek Onderwijs programma regio-midden kunnen kosteloos deelnemen. Deze opleiding is speciaal opgezet als activiteit binnen Sterk Techniek Onderwijs

Individuele intakegesprekken worden gepland begin september.

De opleidingsdagen zijn gepland op vrijdag 11 september, 25 september en 16 oktober. Tussentijds vinden er coachings- en intervisiesessies plaats (online, zowel individueel en in groepsverband). De opleiding sluit af in december met een terugkomdag.

INSCHRIJVEN

Competenties beroepsprofiel

Gericht op de competenties beroepsprofiel schoolleider VO:

 • Strategisch omgaan met de omgeving
 • Een gezamenlijke visie en richting creëren
 • Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen
 • Analyseren en probleemoplossen (hogere-orde denken

Themagebieden

We werken in de volgende themagebieden:

 • Inrichten van het (toekomstig) onderwijs
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Leiderschap
 • Leiding geven aan verandering
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht
 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijke professionaliteit
 • Regie en strategie
 • Strategische Visie en planning
 • Verantwoordelijkheid en rekenschap
 • Verbinding met de omgeving

Beleidsterreinen

Deze opleiding raakt aan de volgende beleidsterreinen:

 • Onderwijskundig beleid
 • Kwaliteitsbeleid
 • HRM/Werkgeverszaken

De trainers

Keimpe de Heer MA

Trainer, organisatiecoach

Neem contact op

Frank Evers

Trainer

Neem contact op