Praktische informatie

In deze tijd van transities, grote maatschappelijk uitdagingen én toenemende onvoorspelbaarheid is het juist essentieel om te anticiperen op verschillende mogelijke toekomsten. Het Rozenstorm programma is bedoeld voor organisaties die verder vooruit willen kijken door mogelijke toekomsten te verkennen voor de maatschappij, de eigen branche en organisatie. Alleen dan ben je in staat om ook in het hier en nu de goede dingen te doen.

De toekomst is niet te voorspellen, maar je kunt je er wel op voorbereiden. De tijd van het nemen van belangrijke beslissingen over de toekomst op basis van oude patronen en methoden is echt voorbij. Het is tijd voor Rozenstorm: een unieke combinatie van trendanalyse, futuring, strategievorming en -uitvoering waarin de deelnemers leren trends te zien, verantwoorde keuzes te maken en stappen te zetten in tijden van transitie. 

In het programma nemen 8 tot 10 sleutelfiguren vanuit verschillende invalshoeken uit uw organisatie deel aan een intensief traject van vijf dagen, waarin zij nieuwe methodieken aangereikt krijgen en ondersteund worden in het toepassen daarvan. De bijeenkomsten zijn inspirerend, inhoudelijk en gericht op toepassen van eigentijdse strategische instrumenten op de eigen organisatie.

Aan het eind van het programma presenteren de deelnemers een trendanalyse en scenario’s voor de toekomstige wereld en branche, die zij doorvertalen naar nieuwe perspectieven voor de organisatie met concrete voorstellen om de nieuwe strategie ook in de praktijk te brengen.

Het basisprogramma bestaat uit tien dagdelen in twee intensieve tweedaagse bijeenkomsten. De derde module is een optionele uitbreiding met een doorvertaling naar experimenten of activiteiten in de eigen organisatie. Tussen de modules vinden er online intervisiemomenten plaats.

In het Trendbased Strategy programma begeleidt Rozenstorm organisaties vanuit kennis over de veranderende wereld naar scenario’s voor de veranderende organisatie.

Voor dit programma bundelen de trendwatchers van Rozenbrood en de ontwerpgerichte strategen van Perfect Storm hun krachten. Zonder trends geen scenario’s immers, en zonder scenario’s blijft trendkennis op strategisch niveau onderbenut. 

Het programma is opgebouwd uit meerdere modules. Kennis van het trendtheoretisch systeem en hiermee werken staat centraal in de eerste module. Deze kennis wordt vervolgens in de tweede module gekoppeld aan de theorie en praktijk van scenariovorming. In de derde en laatste module worden in de vorm van een living lab de verworven kennis, inzichten de vaardigheden ingezet om de doorvertaling te maken naar uw organisatie.

Het programma is zo opgezet dat uw specifieke toekomstvraag in alle modules meegenomen kan worden.

Elke module bestaat uit meerdere dagdelen. 

  • Module 1: Trendtheorie en toekomstonderzoek
  • Module 2: Strategieontwikkeling
  • Module 3: Impact maken

Hieronder volgt een visuele weergave van het traject met daaronder per module een toelichting:

Module 1: Trendtheorie en toekomstonderzoek

De toekomst dient zich niet van de ene op de andere dag aan. Voor wie goed kan kijken, zijn nu de aanzetten van de toekomst al zichtbaar. Daarvoor moet je goed kunnen waarnemen en weten welke trends er nu spelen. Anders zie je misschien vernieuwing daar waar alleen maar sprake is van een tweak op iets dat al bestond. 

In module 1 leert het team die vroege signalen te onderscheiden en bouwt tegelijkertijd aan een nulmeting van bestaande trends en vertaalt deze naar wereldbeeld scenario’s. Samen vormen deze een goede voedingsbodem om scenario’s voor de eigen organisatie te gaan bouwen. 

Kernwoorden: Trendanalyse, Toekomstbeelden, Scenario’s.

Module 2: Strategieontwikkeling

In module 2 wordt de focus verlegd naar strategie. Het maken van keuzes en nemen stappen om als organisatie goed in te spelen op mogelijke toekomsten. Met de toenemende onvoorspelbaarheid en transities die nu plaatsvinden, verschuift de focus van geplande strategie naar emergente strategie. 

Met de wereldbeelden uit Module 1 als uitgangspunt, werken we toe naar verschillende toekomstscenario’s voor de organisatie om vervolgens te onderzoeken hoe emergente strategie in combinatie met de scenario’s leiden tot werkbare keuzes voor de organisatie. 

Kernwoorden: Emergente strategie, toekomstscenario’s

Module 3 (optioneel): Impact maken

Afhankelijk van de aard, omvang en doelstelling van de organisatie wordt in module drie een doorvertaalprogramma ontworpen, waarmee de trendanalyse, scenario’s en strategie in de eigen organisatie gebracht wordt. In deze module brengen we ruime ervaring met experimentprogramma’s, living labs en implementatietrajecten in, die we gebruiken om een passende aanpak te ontwerpen om met de resultaten uit module 1 en 2 impact te maken in de eigen organisatie, branche of wereld.

Kernwoorden: experimenteren, ontwerpgerichte innovatie, living lab

Elke organisatie die zich realiseert dat we te maken hebben met een toenemende complexiteit en onzekerheid en daarom op zoek is naar nieuwe, onderbouwde aanpakken om in die onzekerheid toch de goede keuzes te maken.

Het programma vraagt een betrokken team vanuit de organisatie, met vertegenwoordiging uit verschillende onderdelen.

Rozenstorm is een incompany programma voor 8-10 deelnemers.

Het Rozenstorm programma is een samenwerking tussen Rozenbrood en PerfectStorm.

Rozenbrood is gespecialiseerd in het tastbaar maken van de toekomst door trendonderzoek. Ze brengen letterlijk de toekomst in beeld. Op hun Trendacademy trainen ze ook bedrijven in deze manier van kijken en denken.

PerfectStorm is gespecialiseerd in ontwerpgerichte innovatie- en strategieontwikkeling. In hun maatwerkprogramma’s begeleiden en trainen zij organisaties en team in het omgaan met veranderingen in een complexe wereld.

Samen ontwikkelden ze een Rozenstorm om van trends naar concrete strategie te komen. Een match made in heaven dus!

De bijeenkomsten vinden plaats op landgoed de Horst in Driebergen.

Omschrijving

Op Landgoed de Horst vind je op onverwachte plekken inspiratie. Vind de stilte tijdens een bezinnende wandeling door het bos en laat je verrassen op een van de plekken met historische waarde. Laat je voeten een stilstaan terwijl je over de vijver staart. Of maak ruimte in je hart voor een gedicht. Tot slot dagen we je uit om je zintuigen aan het werk te zetten als je de kunstexpositie bij de leerruimten bezoekt. bron: de baak.nl

De trainers

Djenny BrugmansTrainer

Lorem Ipsum

Neem contact op

Keimpe de Heer MATrainer, organisatiecoach

Keimpe de Heer is lead trainer van deze leergang. Keimpe heeft veel ervaring als trainer in leiderschapsprogramma’s gericht op innovatie en cultuurverandering. Daarnaast is Keimpe al jarenlang actief in het onderwijs als docent, studieleider en adviseur.

Neem contact op

NanonTrainer

lorem ipsum

Neem contact op

Frank EversTrainer

Frank is mede oprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm. Na een loopbaan als uitgever, programmamanager en innovatiemanager in profit en non-profit, heeft hij zich toegelegd op het begeleiden van teams op het gebied van ontwerpgerichte innovatieprocessen in complexe omgevingen.

Neem contact op

Is uw organisatie klaar voor de toekosmt?

Enthousiast geworden? Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via info@perfectstorm.nl. We verkennen graag samen wat Rozemstorm voor uw organisatie kan betekenen