Praktische informatie

In het programma Sterk Techniek Onderwijs begeleidt PerfectStorm combinatiefunctionarissen, teamleiders en schoolleiders bij professionalisering op het gebied van verbindend leiderschap. Het gaat daarbij specifiek om het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van relatiemanagement, accountmanagement en strategische netwerkvorming met partners (technische bedrijven en instellingen) van buiten de school.

Verbindend leiderschap is het vliegwiel in de ontwikkeling van samenwerking tussen alle STO stakeholders en noodzakelijk voor het beantwoorden van vragen zoals:  Hoe zet je een partnerschap op en hoe zorg je voor duurzame samenwerking tussen je school en bestaande en nieuwe STO partners? Wat vraagt dat van jouw leiderschap en jouw rol als verbinder tussen interne en externe wensen, belangen en ambities?  Hoe onderhoud je een relatienetwerk en op welke manier kun  je het STO netwerk strategisch inzetten voor innovatie in jouw onderwijs?

PerfectStorm heeft een professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor Sterk Techniekonderwijs specifiek gericht op verbindend leiderschap. Dit aanbod is onderdeel van de opleiding Ontwerpgerichte innovatie met Impact.

Elke module bestaat uit twee dagdelen, we maken onderscheid tussen dagdelen waar alle deelnemers gezamenlijk aan deelnemen en dagdelen specifiek bedoeld voor schoolleiders of combinatiefunctionarissen/ teamleiders. Hieronder staat een visueel overzicht van het programma en de verschillende opleidingsmodules:

 

Verbindend Leiderschap STO bestaat uit een intake, drie modules en een terugkombijeenkomst. De sessies vinden plaats op Landgoed De Horst in Driebergen. De modules zijn daarbij zo vormgegeven dat we van binnen naar buiten werken; vanuit verbinding met jezelf naar verbinding met de verschillende stakeholders binnen en buiten je school.

Intakegesprek
Je start met een persoonlijke intake met de trainer. Je gaat in gesprek over jouw persoonlijke leerdoelen, je casus en welke resultaten je wilt behalen in de leergang.

Module 1: Verbindend leiderschap (09:00 – 17:00 | Landgoed De Horst Driebergen)

Richting geven aan strategische samenwerking.

 • Maak kennis met het programma en de deelnemers
 • Ontdek nieuwe inzichten rondom verbindend leiderschap
 • Leer in complexe omgevingen (soms tegen de stroom in) nieuwe verbindingen tot stand te brengen
 • Zie meer door anders te kijken
 • Doorzie de mechanismen van de omgeving die de status quo in stand houden
 • Verbind je nieuwe inzichten met actuele uitdagingen in het techniekonderwijs
 • Vergroot je innovatievermogen en impact

Module 2: Ontwerp je speelveld (09:00 – 17:00 | Landgoed De Horst Driebergen)

Strategisch richting geven aan netwerkvorming

 • Laat je inspireren door nieuwe vormen van onderwijs en nieuwe perspectieven op onderwijs onderwerpen
 • Leer hoe stakeholders kunnen samenwerken rondom vragen uit de markt
 • Breng je eigen krachtenveld in beeld
 • Leer te kijken door de ogen van je klanten
 • Vertaal de keuzes, prioriteiten en dilemma’s van je partners naar je eigen context
 • Maak een klantreis en vertaal de inzichten naar je eigen instelling
 • Werk met het STO Netwerk Canvas
 • Zet beweging in gang

Module 3: Zet anderen in beweging (09:00 – 17:00 | Landgoed De Horst Driebergen)
Stimuleer en motiveer vanuit coachend leiderschap.

 • Ontdek hoe je met impactvolle communicatie je stakeholders in beweging kan zetten
 • Oefen met verschillende communicatiestijlen
 • Impactvolle communicatie met stakeholders
 • Leer om te gaan met de dynamiek tussen controle nemen en eigenaarschap geven
 • Leer hoe je anderen ‘aan’ zet
 • Vertaal eigen ambities en ambities van STO onderwijs naar concrete beweging
 • Presenteer je ontwikkeling en benoem concrete vervolgstappen binnen jouw instelling (hoe ben je bewogen, welke beweging heb je veroorzaakt en welke beweging ga je verder maken)
 • Rond de leergang af met een hoofd vol nieuwe ideeën, een hart vol passie en handen om het anders te doen.

Module 4: Terugkomsessie (13:30 – 17:00 | locatie NTB)

De bijeenkomsten zijn verdeeld over drie hele dagen.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in tijd tussen de bijeenkomsten de aangereikte instrumenten toepassen in de eigen organisatie.

Twee maanden na de laatste bijeenkomst is er een online check-in waar deelnemers hun voortgezette ontwikkeling aan elkaar presenteren.

Totale tijdsbesteding is 44 uur bestaande uit 28 uur onderwijstijd en 16 uur zelfstudie en intervisie.

De bijeenkomsten vinden plaats op landgoed de Horst in Driebergen.

Omschrijving

Op Landgoed de Horst vind je op onverwachte plekken inspiratie. Vind de stilte tijdens een bezinnende wandeling door het bos en laat je verrassen op een van de plekken met historische waarde. Laat je voeten een stilstaan terwijl je over de vijver staart. Of maak ruimte in je hart voor een gedicht. Tot slot dagen we je uit om je zintuigen aan het werk te zetten als je de kunstexpositie bij de leerruimten bezoekt. bron: de baak.nl

Deze leergang is in 2020 ontwikkeld voor de scholen in STO regio midden, specifiek toegespitst op schoolleiders, combinatiefunctionarissen en teamleiders in het voortgezet onderwijs.

Voor schoolleiders, teamleiders en combinatiefunctionarissen van scholen die deelnemen aan het Sterk Techniek Onderwijs programma regio-midden kunnen kosteloos deelnemen. Deze opleiding is speciaal opgezet als activiteit binnen Sterk Techniek Onderwijs.

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan deze leergang vanuit een andere school die niet aangesloten is op het STO Midden samenwerkingsverband. Kosten voor deelname bedragen 2.950,- euro ex btw.

Individuele intakegesprekken van een halfuur worden gepland eind oktober 2021.

De opleidingsdata zijn:

Module 1: 19 november 2021

Module 2: 3 december 2021

Module 3: 17 december 2021

Module 4: terugkomsessie (datum wordt nader bepaald)

De opleidingsdagen zijn gepland tussen 9.00 en 17.00 op de vrijdagen. Tussentijds vinden er intervisisiesessies plaats (online, zowel individueel en in subgroepsverband). De leergang sluit af met een terugkomsessie.

De trainers

Djenny BrugmansTrainer

Lorem Ipsum

Neem contact op

Keimpe de Heer MATrainer, organisatiecoach

Keimpe de Heer is lead trainer van deze leergang. Keimpe heeft veel ervaring als trainer in leiderschapsprogramma’s gericht op innovatie en cultuurverandering. Daarnaast is Keimpe al jarenlang actief in het onderwijs als docent, studieleider en adviseur.

Neem contact op

NanonTrainer

lorem ipsum

Neem contact op

Frank EversTrainer

Frank is mede oprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm. Na een loopbaan als uitgever, programmamanager en innovatiemanager in profit en non-profit, heeft hij zich toegelegd op het begeleiden van teams op het gebied van ontwerpgerichte innovatieprocessen in complexe omgevingen.

Neem contact op

Professionele ontwikkeling beroepsprofiel schoolleider VO

Competenties beroepsprofiel

Gericht op de competenties beroepsprofiel schoolleider VO:

 • Strategisch omgaan met de omgeving
 • Een gezamenlijke visie en richting creëren
 • Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen
 • Analyseren en probleemoplossen (hogere-orde denken

Themagebieden

We werken in de volgende themagebieden:

 • Inrichten van het (toekomstig) onderwijs
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Leiderschap
 • Leiding geven aan verandering
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht
 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijke professionaliteit
 • Regie en strategie
 • Strategische Visie en planning
 • Verantwoordelijkheid en rekenschap
 • Verbinding met de omgeving

Beleidsterreinen

Deze opleiding raakt aan de volgende beleidsterreinen:

 • Onderwijskundig beleid
 • Kwaliteitsbeleid
 • HRM/Werkgeverszaken

Inschrijven

Enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in door op de knop hiernaast te klikken. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contacteer ons op via info@perfectstorm.nl.