Week 4

Voorbereiden feedbacksessie, prototype(s) afmaken

In week 4 zijn jullie druk aan de slag met jullie prototype(s) en jullie bereiden de feedbacksessie met de opdrachtgever voor die plaatsvindt in week 5.

Deze week werken jullie als team aan:

  1. Design Sprint sessie met het team (gebruik daarvoor de digitale handleiding Design Sprint week 4)
  2. Voorbereiding feedback sessie opdrachtgever (zie design sprint handleiding)
  3. Afmaken van een eerste versie van een werkend prototype

Tip: zorg dat je het werkproces documenteert, maak foto’s van prototyping sessies en designsprint sessies, hou een logboek bij van alles wat jullie doen.

Bronnen en materialen


Naar het programmaoverzicht
Planning week 4