Week 5

Presentatie prototype, tussentijdse feedback, verwerken feedback, prototyping!

In week 5 presenteren jullie de eerste versie van jullie prototype(s) aan de opdrachtgever. Met deze presentatie laten jullie zien wat jullie conceptrichting is en kunnen jullie feedback verzamelen waarmee jullie nog aanpassingen kunnen doen zodat het eindresultaat goed aansluit bij de wensen en behoeften van eindgebruikers en de opdrachtgever.

Deze week werken jullie als team aan:

  1. Presenteren tussentijdse resultaten en prototype aan opdrachtgever
  2. Design Sprint sessie met het team (gebruik daarvoor de digitale handleiding Design Sprint week 5)
  3. Verwerken feedback in een plan voor aanpassing en vervolg van de challenge

Tip: Stel je open op, alle feedback is goed (mits het opbouwend wordt gegeven). Feedback is om van te leren en wees dus niet bang om ook te laten zien wat voor jullie nog een uitdaging is of wat niet goed werkt. Stel vooral vragen, probeer je niet te verdedigen of antwoorden te geven, vraag door en probeer goed duidelijk te krijgen wat wel en wat mogelijk nog niet goed aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever.

Bronnen en materialen


Naar het programmaoverzicht
Planning week 5