Praktische informatie

Het programma Verbindend Leiderschap en Strategie richt zich op ervaren (medior en senior) professionals, die werkzaam zijn in de publieke sector, zoals de rijksoverheid, provincies en gemeenten. En ook bijvoorbeeld in onderwijs, zorg, veiligheid en sociale zekerheid. Kortom professionals die voor de uitdaging staan om te werken met een (politiek) bestuur en een organisatie met een maatschappelijke opdracht. Professionals die in dit krachtenveld ook nog hun organisatie rendabel draaiend moeten houden en hun medewerkers energiek en betrokken.

Verbindend leiderschap is het vliegwiel in de ontwikkeling van samenwerking tussen mensen, in teams, tussen afdelingen, partners zowel binnen al buiten de organisatie. Wat vraagt dat van jouw rol als verbinder tussen interne en externe wensen, belangen en ambities?

In het programma wordt je ook ondersteund met 3 intensieve individuele coachsessies (naar wens online of live) waarin jouw persoonlijke ontwikkelvragen en specifieke leerwensen aan de orde komen.

Elke module bestaat uit twee dagdelen, hieronder staat een visueel overzicht van het programma en de verschillende opleidingsmodules:

Intake

Korte online intakes (30 min) met individuele deelnemers. Om verwachtingen, kennis- en ervaringsniveau alsmede individuele leerbehoeftes in kaart te brengen. Programma kan verder afgestemd worden op individuele doelen. Een groepsintake is eventueel ook mogelijk.

Module 1: Ontwerp je speelveld (1 dag, 2 dagdelen)

In deze module verken je het krachtenveld binnen en buiten je organisatie. Je ontwikkelt nieuwe kennis en strategische inzichten in de context (sector) waarin je opereert en hoe mens en organisatie zich op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) tot elkaar verhouden. Je ervaart welke complexe dynamieken binnen de organisatie spelen en het belang van gezamenlijke betekenisgeving bij beïnvloeding en verandering inclusief de invloed van jouw persoonlijke rol en positie binnen de professionele context en het professionele netwerk waarin je werkzaam bent. Je leert anders kijken en de kracht van (ander) perspectief te benutten om waarde te creëren en je leert hoe je beweging krijgt in het systeem.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Introductie invloed in complexiteit (geplande en emergente strategie)
 • Grip op strategische processen in organisaties
 • Stakeholder analyse en organisatieopstellingen
 • Trendanalyse en toekomstonderzoek
 • Reflectie op eigen rol en positie in relatie tot verbindend (strategisch) leiderschap

Module 2:  Zet anderen in beweging (2 dagdelen)

In deze module ontwikkel en verdiep je je kennis op het gebied van veranderkunde en leiderschap.  Je gaat in deze module aan de slag met jouw veranderopgave en je doorloopt daarbij verschillende stappen van een strategisch verandertraject. Je krijgt inzicht in jouw eigen rol en de basisingrediënten die nodig zijn om verandering effectief te ‘sturen’ vanuit veranderkundig leiderschap.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Introductie veranderkundig leiderschap en strategie (Verandermodellen in relatie tot de eigen casus)
 • Verbindend leiderschap en beweging creëren
 • Reflectie op eigen rol en positie in relatie tot verbindend (strategisch) leiderschap

Module 3: Grip op de organisatie (2 dagdelen)

In deze module operationaliseer je je strategie in een geplande aanpak. Aan de hand van scenario denken ontwikkel je een tactisch plan om je strategie daadwerkelijk te implementeren

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Strategisch procesontwerp
 • Scenarioplanning en implementatie
 • Reflectie op eigen rol en positie in relatie tot verbindend (strategisch) leiderschap

Module 4: Terugkomsessie (dagdeel)

Tijdens de terugkomsessie staat de reflectie op het programma en vooruitblik naar de aankomende periode centraal. De deelnemers presenteren hun ontwikkeling, aanbevelingen en voornemens.

De bijeenkomsten zijn verdeeld over vier dagen, een trainingsdag bestaat uit een ochtend- en een middagdeel. Module 4 is een  terugkomsessie die in een middagdeel plaatsvindt. Trainingen starten om 9:00 uur (inloop 8:30) en eindigen om 17:00 uur. Onderdeel van de training is een lunch, de kosten zijn onderdeel van de totale prijs voor deelname.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in tijd tussen de bijeenkomsten de aangereikte instrumenten toepassen in de eigen werkcontext. Twee maanden na de laatste bijeenkomst is er een online check-in waar deelnemers hun voortgezette ontwikkeling aan elkaar presenteren.

De tijdsbesteding voor deze leergang bestaat uit 30 uur deelname aan de modules, 6 uur tijd voor intervisie en 4 uur tijd voor intake, coaching. Geschatte tijdsinvestering is 40 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats op Landgoed de Horst in Driebergen.

Op Landgoed de Horst vind je op onverwachte plekken inspiratie. Vind de stilte tijdens een bezinnende wandeling door het bos en laat je verrassen op een van de plekken met historische waarde. Laat je voeten een stilstaan terwijl je over de vijver staart. Of maak ruimte in je hart voor een gedicht. Tot slot dagen we je uit om je zintuigen aan het werk te zetten als je de kunstexpositie bij de leerruimten bezoekt. bron: de baak.nl

Deze leergang is ontwikkeld voor senior managers, leidinggevenden, directeuren en bestuurders werkzaam in publieke sectoren van de zorg, onderwijs en overheid.

De prijs voor deelname is  € 5.095,00 (excl. btw). De uitgebreide lunch en het studiemateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Individuele intakegesprekken van een halfuur worden ingepland na registratie voor deze leergang.

Startdata 2023 

Januari 2023, planning modules:

 • module 1: Vrijdag 20 januari 2023
 • module 2: Donderdag 9 februari 2023
 • module 3: Donderdag 2 maart 2023
 • module 4: Vrijdagmiddag 12 mei 2023

April 2023, planning volgt.

De trainingsdagen zijn gepland tussen 9.00 en 17.00 (inloop vanaf 8:30). Tussentijds vinden er intervisie sessies plaats (online, zowel individueel en in subgroepsverband).

De trainers en coaches

Keimpe de Heer MATrainer, programmamaker

Keimpe de Heer (Arnhem, 23 januari 1980) is trainer in deze leergang. Keimpe heeft veel ervaring als leadingtrainer in leiderschapsprogramma’s gericht op leiderschap en strategie. Hij is ondernemer en oprichter van strategisch ontwerpbureau PerfectStorm.

Daarnaast is Keimpe jarenlang actief in het hoger beroepsonderwijs als docent, studieleider en adviseur.

Keimpe studeerde Communicatie- en informatiewetenschappen aan de faculteit letteren, universiteit Utrecht. Hij voltooide zijn opleidingen in 2004 met een master Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan het Instituut voor Media en Representatie, universiteit Utrecht.

Neem contact op

Pauline KrikkeExecutive coach (groepen en individuen)

Pauline Christine Krikke (Sneek, 9 mei 1961) is een Nederlands bestuurder. Van 17 maart 2017 tot en met 6 oktober 2019 was zij burgemeester van de gemeente Den Haag. Eerder was Krikke burgemeester van Arnhem (2001-2013). Krikke is lid van de VVD.

Bij haar afscheid als burgemeester van de gemeente Arnhem werd Krikke benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Krikke volgde een bibliotheekopleiding aan de Frederik Muller Academie (Hogeschool van Amsterdam) en studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Neem contact op

Professionele ontwikkeling strategisch leiderschap

Competenties beroepsprofiel

We werken aan de volgende competenties:

 • Strategisch omgaan met verandering
 • Een gezamenlijke visie en richting creëren
 • Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen
 • Analyseren en probleemoplossen (hogere-orde denken

Themagebieden

We werken in de volgende themagebieden:

 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Leiding geven aan verandering
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht
 • Veranderkundig leiderschap
 • Strategisch leiderschap
 • Persoonlijke professionaliteit
 • Regie en strategie
 • Strategische visie en planning
 • Verantwoordelijkheid en rekenschap
 • Verbinding met de omgeving

Beleidsterreinen

Deze opleiding raakt aan de volgende beleidsterreinen:

 • Strategie en innovatie
 • Kwaliteitsbeleid
 • HRM/Werkgeverszaken

Inschrijven

Enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in door op de knop hiernaast te klikken.

Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via: keimpe@perfectstorm.nl