Week 2

Eindgebruikers interviewen, ideevorming, concepten ontwikkelen

In de tweede week van de challenge ga je met je team in gesprek met de eindgebruiker. Jullie onderzoeken wat de beleving is van de eindgebruiker, hoe ervaren eindgebruikers de uitdaging waar jullie aan werken? Wat is het echte probleem? Is er wel een probleem en hoe kunnen we wat doen voor de eindgebruiker zodat iets verandert?

Deze week werken jullie als team aan:

  1. Het voeren van interviews met eindgebruikers (gebruik de vragen die jullie in week 1 hebben bedacht)
  2. Start een Design Sprintsessie met het team (gebruik daarvoor de digitale handleiding Design Sprint week 2)
  3. Start met het uitwerken van jullie idee tijdens de prototypingsessie
  4. Stel vragen over de technologie die jullie willen gebruiken tijdens de Techconsult met Vitasys
  5. Hou per week een logboek bij met de belangrijkste activiteiten die jullie hebben uitgevoerd (maak ook foto’s van tussenstappen en werksessies)

Bronnen en materialen


Naar het programmaoverzicht
Planning week 2