Van Design Thinking naar Design Your Thinking

PerfectStorm heeft de overtuiging dat elk team, met de juiste inbreng van Design Thinking, Kennis en Technologie in staat is om in korte tijd te komen tot goede eerste stappen op gebied van innovatie. We snappen wat nodig is om die stappen ook de goede te laten zijn. Wij hebben ruime ervaring met ondernemen, innovatieve productontwikkeling en met grote veranderprocessen. We begeleiden innovaties in onderwijs en bij bedrijven en we zien hoe de overeenkomsten en verschillen hiertussen helpen bij het aangaan van innovatieve uitdagingen. We hebben Design Thinking laten werken waar het voor bedoeld is.

Design Thinking is namelijk ontstaan als aanpak om in een onvoorspelbare wereld op systematische wijze open, dynamische en complexe problemen te temmen. De methodiek van Design Thinking wordt vaak ingezet om op energieke en inspirerende manier in korte tijd te komen tot snelle prototypes. Meestal met teams die weinig of geen ervaring hebben met ontwerpen. Dit levert inspiratie, ideeën en als het meezit een eerstvolgende stap in je eigen innovatieve zoektocht. We hebben ook talloze voorbeelden, waarbij deze sessies een kleine of grote doorbraak hebben betekend in taaie vraagstukken binnen organisaties.

De echte kracht van Design Thinking zie je als de methodiek past in een bredere strategie om binnen de organisatie fundamentele innovatie te provoceren. Design Thinking wordt een manier van denken, of eerder nog: een grondhouding van nieuwsgierigheid die de mensen in de organisatie leert dat hun vraagstukken nooit zijn wat ze lijken. Die uitgaat van de bereidheid om met elkaar op zoek te gaan dat wat niet aan de oppervlakte ligt. En met de wil om die vraagstukken mee te verkennen, uit te diepen en van daaruit iteratief via ‘prototyping’ te werken aan een dieper begrip om uiteindelijk te komen tot oplossingen die wel werken. En beklijven. Dat gaat voorbij aan inspirerende werkvormen, hier hebben we het over de collectieve stap van Design Thinking naar Designing Your Thinking.

Design Storm

De Design Storm is een ‘up tempo‘ workshop waarin deelnemers de kracht van Design Thinking ervaren, door een eigen uitdaging te brengen tot een eerste prototype. Het doel van de Design Storm is tweeledig.  Enerzijds een snelle kennismaking met de principes van Design Thinking, anderzijds om die kracht direct in te zetten door toe te werken naar een eerste prototype voor de eigen uitdaging.

De opbouw van de Design Storm volgt de stappen van Design Thinking:

Introduction: Van Design Thinking tot Designing Your Thinking

Framing: Herkennen van de challenge

Immersion: Data verzamelen. De diepte in vanuit perspectief van de eindgebruiker

Synthesis: Ordenen en Problem Finding. Vanuit analyse komen tot goede ontwerpvragen

Ideation: Effectief genereren en combineren van ideeën.

Prototyping: Met verschillende technieken maak je ideeën tastbaar en… toetsbaar.

Reflecting: Vanuit de onderzoekende en vragende houding van de ontwerper kijken we naar de resultaten en hoe je daarmee verder kunt.

Perfect Strategy voor intentionele verandering

Uw organisatie staat midden in de wereld. Heeft u het gevoel dat deze wereld nieuwe wegen vraagt? Is het gevoel er dat u weet dat er innovatie moet komen, zonder te weten wat die innovatie is? Het moet anders, maar hoe dan? Dat is een kenmerkende onrust die leeft bij veel mensen die hun organisatie mee wil nemen in de dynamiek van deze tijd. Als u merkt dat de dagelijkse praktijk er anders uitziet dan uw ideaalbeeld, dan is het tijd voor een Perfect Strategy.

De wereld is in hoge mate onvoorspelbaar geworden. Bestaande oplossingsstrategieën werken niet langer om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Zijn we eigenlijk wel in staat ze ook op juiste manier te benoemen? In plaats van op zoek gaan naar de volgende stap, maken we een andere reis. Samen op weg naar een nieuwe werkelijkheid. In plaats van een stip op de horizon werken we vanuit een ideaalplaatje. Een verwachting van waar we uit willen komen. Geen externe druk, maar de interne intentionele wil om te veranderen. De overtuiging dat we het beter willen en kúnnen doen. Voor een toekomst die beter en duurzamer is.

Vanuit diepgaande verkenning werken we letterlijk aan een omgeving waar de uitdaging en het werken daaraan zichtbaar wordt. Een strategie die is gebaseerd op Design Thinking is alleen kansrijk als intern mensen meegenomen worden als ontwerper. Samen met een Design Team, geworteld in de organisatie zetten we een aanpak op. We volgen de methodiek van Design Thinking, maar werken vooral aan de mindset, skillset en toolset die nodig is om binnen de organisatie veranderkracht op te bouwen. Dat betekent een vergaand commitment van het Design Team, waar ook leiding in meegenomen wordt.

Een perfect strategy kenmerkt zich door onzekerheid. Bij complexe vraagstukken is het een illusie dat je kunt sturen op de uitkomst. Daarmee wordt het proces hét voornaamste sturingsmiddel. Invloed op het proces heb je door mensen mee te nemen in het denken over de vernieuwing, Design Thinking wordt zo Designing Your Thinking.

Neem contact op voor meer informatie